МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА С TESTO SAVERIS 2

Търси по Каталожен номер/Модел

МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА С TESTO SAVERIS 2

Информация

Нова система от дата логери за мониторинг на температура и влага от TESTO

Мониторингът на температурата и влагата е изключително важен за много отрасли, особено при съхранение на хранителни и фармацевтични продукти. Непрекъснатото следене на тези стойности досега костваше много време, средства и често е съпроводено с трудности от различно естество като сложно инсталиране, големи разходи за поддръжка на системата и софтуер, ръчно изчитане на дата логерите и др.

TESTO ви представя новото си революционно решение!

Системата  testo Saveris 2, с която следите и контролирате околните условия бързо, лесно, по всяко време и от всяко място!

Всички стойности на температурата и влагата, измерени във вашите складови и работни помещения се регистрират изключително точно от WIFi дата  логери и се прехвърлят към онлайн сървър на Testo, наречен Облак, посредством безжична LAN мрежа. Измерените данни се запаметяват  в Облака като достъп до тях имате по всяко време с помощта на смартфон, таблет или РС. При превишаване на зададените гранични стойности, системата ви известява незабавно с e-mail  или SMS.

 

Защо testo Saveris 2?:

 

 

  • Регистрираш се и работиш – не е нужно инсталиране на софтуер за да използвате testo Saveris 2. Всичко от което имате нужда е интернет връзка, безжична LAN мрежа и обикновен уеб браузър 
  • Автоматично прехвърляне на данни – измерените стойности се прехвърлят автоматично към Тesto Облака чрез безжична LAN мрежа. Вече не е необходимо ръчно изчитане на дата логерите.
  • Сигурност на данните – измерените данни са сигурно запаметени на две места - в WIFi дата логерите и в Тesto Облака
  • Надеждни аларми – превишаването на граничните стойности генерира незабавно e-mail или SMS. Това дава възможност за бърза реакция при рискова ситуация.
  • Гъвкав достъп до данните – може да преглеждате всички измерени стойности по всяко време и от всяка точка на света с помощта на смартфон, таблет или РС
  • Голям избор от сонди – предлагат се различни сонди за температура и влага, които могат да се присъединят към дата логерите

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ УРЕДИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ГЛОБАЛ-ТЕСТ.