ГЛОБАЛ-ТЕСТ предлага нова услуга – термографско обследване на фотоволтаични централи

Търси по Каталожен номер/Модел

ГЛОБАЛ-ТЕСТ предлага нова услуга – термографско обследване на фотоволтаични централи

Информация

Фотоволтаичните електроцентрали са съоръжения, които изискват поддръжка – те се нуждаят от постоянен мониторинг, профилактична и периодична, а понякога и аварийна поддръжка. Дейностите по мониторинг и обслужване целят да сведат до минимум непланирани прекъсвания, да осигурят висока производителност и бързо възвръщане на инвестицията. Редовната профилактика на съоръженията осигурява дълъг експлоатационен живот на компонентите и намалява разходите за извънгаранционна поддръжка на оборудването.

За да затвори цикъла от услуги, които ГЛОБАЛ-ТЕСТ предлага, а именно пълен инженеринг в сферата на Енергийната ефективност и ВЕИ -   енергиен анализ, проектиране, управление и изпълнение на енергоспестяващи проекти, фирмата предлага на своите клиенти и термографско обследване, с цел превантивна поддръжка и профилактика на фотоволтаични електроцентрали. Обследването се извършва с термовизионна камера на фирма TESTO – Германия и включва заснемане и регистрация на проблемни или компрометирани точки и места върху модулите, връзките между тях, входовете и изходите към и от инвертора/ите, точките на контакт с основната мрежа, електрически табла и др.

С помощта на термовизионна камера от последно поколение, Глобал - Тест може да извършва проверка на различни материали и компоненти без да ги поврежда. Благодарение на детектора с 640 x 480 пиксела, в комбинация с висококачествената германиева оптика, testo 890  се постига превъзходно качество на образа. В комбинация с технологията на изключително високата разделителна способност се визуализират термовизионни образи с невероятна разделителна способност и мегапикселово качество (1280 x 960 пиксела). Това означава, че дори и най-малките и отдалечени обекти могат да бъдат анализирани изключително точно.

Инфрачервената термография позволява да се локализират за кратко време всички дефектни модули в стринговете на фотоволтаичните паркове. Термографските проверки на паркове са много полезни за инвеститорите, за да са наясно как се поддържа парка и дали има панели за подмяна (особено гаранционни). Много важно е, че с тази услуга могат да се локализират местата, електрическите връзки, които са компрометирани и се нагряват, а това може да доведе и до пожари. Откриват се  потенциални дефекти, неизправни клетки, както и дефектни байпас диоди, така също и вътрешни къси съединения или разминаване в клетките.

Последна стъпка от изпълнението на услугата е обследването да се представи под формата на доклад и/или термографски видеа (опция), номерирани според стринговете и редовете. Стремежът на Глобал - Тест  е  да  се въведат стандарти на работа в  превенцията, както на основното, така и на пожаробезопасното диагностиране, различни от тези, които се прилагат в настоящия момент.

Ползи от услугата:

  • Предотвратяване на пожари, аварии и злополуки;
  • Откриване на съществуващи и бъдещи нередности и дефекти;
  • Предотвратяване на скъпи ремонти;
  • Поддържане на зададеното  КПД по технически спецификации на производителя  на оборудването;
  • Висока степен на надеждност и дълготрайна работа на оборудването.
  • За нуждите на застрахователите - опростени термографски отчети с приложен снимков материал и полета с коментари към всяка снимка.

 

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ УРЕДИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ГЛОБАЛ-ТЕСТ.