Новият testo 400 – многофункционален смарт уред за вентилация, климатизация и работна среда

Търси по Каталожен номер/Модел

Новият testo 400 – многофункционален смарт уред за вентилация, климатизация и работна среда

Информация

Новият testo 400 е измервателен уред за всички измервания на работната среда, вентилацията и климатизацията , който впечатлява с новата си смарт технология , постоянна готовност за работа и универсално приложение.

С testo 400, Testo разширява асортимента си от измервателни уреди за приложения, в които се измерва скорост на въздушен поток и нивото на комфорт в помещенията. Универсалният  testo 400 има не само по-модерен дизайн, но е по-бърз и по-eфективен.  Разнообразието от сонди, с които работи новият уред е най-голямото на пазара.  Освен това, смарт сондите на Testo също могат да бъдат присъединени към уреда. Testo 400 предлага иновативни функции, които улесняват работата на потребителя  и позволяват извършването на надеждни, съответстващи на стандартите измервания и тяхното документиране.

Непрекъсната работа

Новият  testo 400 дава възможност за бърза и лесна смяна на сондите по време на измерването.  Това елиминира нуждата от рестартиране на уреда като отпада времето за изчакване при повторно програмиране или след изключване на уреда.

Съдействие при измерването

Testo 400 се отличава с ясно структурирани менюта, които насочват потребителя в съответното приложение.  Символиката на светофара дава възможност за обективна оценка на измервателните резултати – в съответствие със стандартите и с избягване на грешките при измервателните резултати.

Универсално приложение

Благодарение на голямото разнообразие от сонди, всички параметри на работната среда, вентилацията и климатизацията могат да бъдат измерени само с един уред . Това са цифрови Bluetooth сонди, цифрови сонди с кабел,  Testo смарт сонди, както и NTC и TC температурни сонди тип K.

Винаги готов за работа

Ако сондите трябва да бъдат калибрирани, това е възможно дори без измервателния уред. Testo 400 може да продължи да работи с останалите сонди.

Спестява време

Вместо да се връщате в офиса след измерването за да обработите и разпечатате резултатите, документирането на измерването може да бъде извършено директно на място. Протоколите от измерването могат да бъдат изпратени по имейл или запаметени в уреда.

 

КОИ СА НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ УРЕДИ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС? СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ГЛОБАЛ-ТЕСТ.