Категория: Температура

Вид на уреда:


Обхват на измерване (°С):

Точност ±°С:

Разделителна способност (°С):


Сфера на използване:

Начин на измерване:


Допълнително: