Категория: Скорост

Обхват на измерване: (m/s):

Температура на измервания флуид (°С):

Вид на флуида:


Сфера на използване:

Диаметър на измервателната сонда (mm):


Принадлежности: