Категория: Влага

Вид на уреда:


Вид на величината на измерване и обхват:

относителна влажност (RH%):

влагосъдържание в строителни материали и дървесина (aW):

точка на роса в сгъстен въздух (Ctd):


температурен обхват на измерване (°С):


Сензор: