global-test icon menu
Глобал-Тест ЕООД Глобал-Тест ЕООД - Ваш партньор в измерването

ПРОДУКТИ

CS INSTRUMENTS GmbH
global-test bullet 
global-test partners menu
Новини
11-09-2015 14:07:29
testo 184 T3 и testo 184 H1: Надеждно документиране на данните по време на транспорт. Само сега на... »»
23-01-2015 09:16:28
Нова система от дата логери за мониторинг на температура и влага от TESTOМониторингът на температур... »»
29-09-2014 11:18:44
VEGA представя новия си радарен нивомер VEGAPULS 69, който със своите характеристики се до... »»
18-07-2014 13:54:16
Дата логер testo 184: Контрол на температурата и документиране на данни  при транспорт... »»
17-04-2014 15:39:24
От 17.04.2014 до 30.09.2014 Глобал – Тест ЕООД предлага на атрактивна цена (-12%) термовизион... »»

КАЛИБРИРАНЕ

ОТПАДНА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ В БЪЛГАРИЯ


На 26 май 2011 г. ИА Българска служба по акредитация подписа в Берлин многостранно споразумение за взаимно признаване с Европейската организация по акредитация. В следствие на това, е променена процедурата на ИА БСА-BAS QR 27 и вече всички лаборатории за калибриране и изпитване и съответно издаваните от тях сертификати са признати както в България, така и в цяла Европа. Това премахва всички пречки пред клиентите на „ТОТАЛ ТЕСТ" ООД да калибрират своите средства за измерване в нашата лаборатория и гарантира, че издадените от нас сертификати са с призната проследимост от ИА БСА. Повече информация може да прочетете тук.АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ


ТОТАЛ-ТЕСТ ООД
1612 София, бул. Цар Борис III 86-90 бх. Б ет.1
тел.: (02) 480 65 90, тел./факс: (02) 954 97 66
Мобилен тел.: 0899 90 85 22
e-mail:office@total-test.eu
 
 
 
ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
Извършва калибриране на:
  • Течностни, цифрови, контактни термометри в обхвата от -33ºC до 200ºC
  • ИЧ термометри  в обхвата от -10ºC до 80ºC
  • Влагомери за относителна влажност на въздуха в обхвата от 5% до 95%
  • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха в обхвата от 0,14 м/с до 20 м/с


КАЛИБРИРАНЕ В ГЕРМАНИЯ


Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД предлага калибриране на новозакупени и  ползвани уреди в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в Германия, с издаване на DAKKS-сертификати за следните параметри:
  • физични параметри (температура, влага, скорост на въздушен поток, обороти, дебит,  време -секундомери)
  • механични измервания (налягане, еталонни теглилки)
  • електрически измервания (ток, напрежение, честота, съпротивление, токови клещи)
  • осцилоскопи
  • геометрични размери (краищни мерки, шублери, микрометри, индикатори)


global-test homeglobal-test contactsglobal-test add to favorites
All Rights Reserved (c) 2015 Global-Test.EU :: Created by Web Design by www.pacombg.com
home page contact us add to favorites