Уред за вентилационни и климатични системи testo 445

 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
 • Уред за вентилационни и климатични системи testo 445
TESTO AG
Testo 445, измервателен уред за вентилационни и климатични системи, вкл. предпазен калъф TopSafe,батерия и инструкция за работа
 
Кат. №: 0560 4450

Описание

Уредът за вентилационни и климатични системи testo 445 измерва температура, относителна влажност, точка на роса, абсолютна влажност, степен на влажност, енталпия, всички видове скорост на въздушния поток (във въздуховоди, при нагнетателни решетки или всмукателни отвори), дебит, налягане и оценка качеството на въздуха в помещения.

 • автоматично изчисляване на осреднена стойност и измерване на дебит
 • автоматично определяне на напречното сечение на въздуховода за локализиране на местоположението (максимум 99 местоположения)
 • вътрешен дата логер (съхранява 3,000 отчитания)
 • едновременно измерване на до 6 величини

Софтуер

 • Много малка контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0600 1494

  За измерване на електронни компоненти, малки мотори и др. Измервателен обхват -200 дo +400 °C

 • Сонда за закрепване на тръби Tип K (NiCr-Ni)

  # 0600 4593

  Сонда с подвижно рамо за измерване температурата на тръби с диаметър до 2". Измервателен обхват -60 дo +130 °C

 • Контактна сонда- валяк Tип K (NiCr-Ni)

  # 0600 5093

  За измервания на цилиндри и въртящи се барабани. Максимална периферна скорост на въртене от 18 до 400m/min Измервателен обхват -50 дo +240 °C

 • Измервателен накрайник с куплунг Tип K (NiCr-Ni)

  # 0600 5393

  Дължина- 750mm , гъвкав, подходящ за високи температури. Външна обвивка - от неръждаема стомана 1.4541 (Моля, поръчайте ръкохватка с парт.№. 0600 5593) Измервателен обхват -200 дo +900 °C

 • Измервателен накрайник с куплунг Tип K (NiCr-Ni)

  # 0600 5493

  Дължина 1200 mm, гъвкав, за високи температури. Външна обвивка - от неръждаема стомана 1.4541 (Моля, поръчайте ръкохватка с парт.№. 0600 5593) Измервателен обхват -200 дo +900 °C

 • Резервна измервателна глава Tип K (NiCr-Ni)

  # 0602 0092

  За сонда за тръби, TC Tип K Измервателен обхват -60 дo +130 °C

 • Бързодействаща пружинна контактна сонда-термодвойкаTип K (NiCr-Ni)

  # 0604 0194

  Измервателен обхват за кратък период от време +500°C (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват -200 дo +300 °C

 • Изключително бързодействаща потопяема/прободна сонда Тип К (NiCr-Ni)

  # 0604 0493
  За измервания в течности (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 )
  Измервателен обхват -200 дo +600 °C, Точност Class 1,• размери 1,5 х 150 mm
 • Изключително бързодействаща потопяема/прободна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0604 0593

  За високи температури (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват -200 дo +1100 °C

 • Изключително бързодействаща контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0604 0994

  Върхът на сондата е извит под ъгъл от 90°, с пружинна термодвойка (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145) Измерватеен обхват -200 дo +300 °C

 • Изключително бързодействаща потопяема/прободна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0604 9794

  За измервания в газове и течности с изтънен връх Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Здрава контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0604 9893

  Измервателният връх е извит под ъгъл от 90° , подходящ за недостъпни места (Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Здрава контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0604 9993

  (Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Изключително бързо действаща потопяема/прободна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  Изключително бързо действаща потопяема/прободна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0614 0493

  За измервания в течности (Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145). Грешката на сондата е закодирана в EEPROM Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Бързодействаща потопяема/прободна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0614 0593

  За високи температури Измервателен обхват -200 дo +1100 °C

 • Здрава контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0614 9893

  Измервателният връх е извит под ъгъл от 90° и е подходящ за недостъпни места. Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 Грешката на сондата е закодирана в EEPROM Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Здрава контактна сонда Tип K (NiCr-Ni)

  # 0614 9993

  Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 Грешката на сондата е закодирана в EEPROM Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Крилчата сонда, Ø 16 mm

  # 0628 0005

  С телескопична ръкохватка. Максимална температура +60°C Измервателен обхват +0.6 дo +40 m/s, точност ±(0.2 m/s +1.5 % от изм. стойност) (+0.6 to +40 m/s)

 • Сонда за нивото на турболентност

  # 0628 0009
  За измерване степента на турболентност. С телескопична ръкохватка и държател. Отговаря на изискванията EN 13779 
   Обхват   0 ... +50 °C
  Точност   ±0.3 °C
  Обхват   0...+5 m/s
  Точност   ±(0.03 m/s +4 % от изм. стойност)

   

 • Сонда за влага и висока температура

  # 0628 0021
  • обхвати                -0 ... +100 %RH;   -20 ... +180 °C
  • точност                ±2 %RH (+2 ... +98 %RH)
                                ±0.4 °C (+0.1 ... +50 °C) /   ±0.5 °C (ост. обх.) 
  • бързодействие     30 s
  • размери              300 х  dia 12 mm
  Изисква се кабел с куплунг (0430 0143)
 • Гъвкава сонда за влага с изменяща се форма

  # 0628 0022
  За измервания в труднодостъпни точки (свързващ кабел с уплунг -  0430 0143 или 0430 0145 )
  Oбхват       -20 дo +180 °C /   0 дo +100 %RH
   Точност         ±2 %RH (+2... +98%RH)
                        ±0.4 °C (+0.1... +50 °C)/ ±0.5 °C (-20... 0 °C)/     ±0.5 °C (+50.1... +180 °C)
 • Здрава сонда с термо пъпка, Ø 3 mm

  # 0628 0035

  Измервателен обхват за скорост 0 дo +10 m/s, Точност ±(0,03 m/s + 5 % от изм. стойност),   2m кабел (PVC),

   

   

 • Крилчата сонда, Ø 16 mm

  # 0628 0036

  За стационарно монтиране, 3 m кабел(PVC) Измервателен обхват +0.4 ... +60 m/s,±(0.2 m/s + 1 % изм.обхват) 

 • Бързодействаща сонда с термо жичка, Ø 10 mm

  # 0635 1041

  С телескопична ръкохватка. За измерване на ниски скорости с установена посока на сондата Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C , за скорост 0 дo +20 m/s, точност ±(0.03 m/s ±4 % от измерената ст-ст) (0 ... +20 m/s)

 • Термо анемометрична сонда, Ø 10 mm

  # 0635 1047

  С телескопична ръкохватка. Измерва скорост на въздушен поток в камини - DIN EN 14175 Измервателен обхват за температура 0 дo +50 °C Измервателен обхват за скорост 0 дo +5 m/s

 • Здрава сонда с термо пъпка, Ø 3 mm

  # 0635 1049

  С ръкохватка и телескопична ръкохватка. За измервания на ниски скорости Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за скорост 0 дo +10 m/s

 • Три-функционална сонда

  # 0635 1540

  За едновременно измерване на температура, влага и скорост. С куплунг, изисква се свързващ кабел 0430 0143 Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH Измервателен обхват за скорост 0 дo +10 m/s

 • Здрава сонда с термо пъпка, Ø 3 mm

  # 0635 1549

  За измервания на ниски скорости. С ръкохватка Измервателен обхват -20 дo +70 °C Измервателен обхват за скорост 0 дo +10 m/s

 • Тръба на Пито, дължина 500 mm, Ø 7 mm

  # 0635 2045

  От неръждаема стомана. Измерва скорост на въздушен поток (изработва се и с по-голяма дължина, до 2 m, по специална поръчка)

 • Тръба на Пито, дължина 350 mm, Ø 7 mm

  # 0635 2145

  От неръждаема стомана. Измерва скорост на въздушен поток , (Във връзка със сонди за налягане 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 или testo 521, с вътрешен сензор)

 • Тръба на Пито, дължина 300 mm

  # 0635 2245

  От неръждаема стомана. За измерване скорост на въздушен поток (По-дълъг вариант - при поискване)

 • Тръба на Пито, дължина 1000 mm

  # 0635 2345

  От неръждаема стомана. Измерва скорост на въздушен поток (По-дълъг вариант - при поискване)

 • Крилчата сонда за висока температура, Ø 25 mm

  # 0635 6045

  С ръкохватка за продължителни измервания до +350°C Измервателен обхват за температура -40 дo +350 °C Измервателен обхват за скорост +0.6 дo +20 m/s

 • Пречупваща се крилчата сонда, Ø 100 mm

  # 0635 9340

  Може да се пречупва на 90°. Прикрепяема към ръкохватка 0430 3545 или телескопична ръкохватка 0430 0941, за измервания при вентилационни изходи Meas. Range +0.1 to +15 m/s

 • Пречупваща се крилчата сонда, Ø 60 mm

  # 0635 9440

  Може да се пречупва на 90°. Прикрепяема към ръкохватка 0430 3545 или телескопична ръкохватка 0430 0941, за измервания при вентилационни изходи Измервателен обхват +0.25 дo +20 m/s

 • Крилчата сонда, Ø 12 mm

  # 0635 9443

  Може да бъде прикрепена към ръкохватка 0430 3545 или телескопична ръкохватка 0430 0941 Измервателен обхват +0.6 дo +20 m/s

 • Крилчата сонда, Ø 60 mm

  # 0635 9449

  С телескопична ръкохватка. За цялостно измерване на скорост Измервателен обхват +0.25 дo +20 m/s

 • Крилчата/температурна сонда, Ø 25 mm

  # 0635 9640

  Може да бъде прикрепена към ръкохватка 0430 3545 или телескопична ръкохватка 0430 0941 Измервателен обхват за температура -30 дo +140 °C Измервателен обхват за скорост +0.4 дo +40 m/s

 • Тънка сонда за влага

  # 0636 2130

  Вкл. 4 прикрепяеми предпазни капачки, използвани при измервания на заобикалящия въздух, измервания в тръби с мръсен въздух ( изгорели газове, отработена пара) и измервания на влага(Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Здрава сонда за влага

  # 0636 2140

  За измерване на влага или за измервания във въздушни канали с мръсен въздух (изгорели газове, отработена пара) до +120°C (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват за температура -20 дo +120 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Сонда метеорологична, дигитална за влажност

  # 0636 2142
  Oбхват  -20 дo +100 °C/ 0 дo +100 %RH
  Точност   ±2.5 %RH (0 to +100%RH)
                  ±0.4 °C (-10 .... +50 °C)
                  ±0.5 °C (-20 ....-10.1 °C)
                   ±0.5 °C (+50.1... +100 °C)  
   
  (Куплунг, свързващ кабел- изисква се 0430 0143 или 0430 0145 )
 • Сонда тип тръба за измерване на влага и температура в тръби

  # 0636 9715

  Може да бъде свързана към телескопична ръкохватка 0430 9715 Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Стандартна сонда за околен въздух до +70°C

  # 0636 9740

  (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Изключително точна еталонна сонда за влага/температура ±1% RH

  # 0636 9741
  Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH
  Точност на измерване ±1 %RH (+10... +90 %RH)*
                                        ±2.0 %RH (+90...+100 %RH)
  Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C
  Точност            ±0.2 °C (+10...+40 °C)
                            ±0.4 °C (40...°70 °C)
  (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145)
 • Сонда за влага/температура

  # 0636 9742

  (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0... +100 %RH

 • Стандартна сонда за измерване точка на роса в системи с въздух под налягане

  # 0636 9840

  (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Прецизна сонда за измерване точка на роса в системи с въздух под налягане

  # 0636 9841

  (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват 0 дo +100 %RH

 • Прецизна сонда за налягане, 100 Pa

  # 0638 1345

  Измерва диференциално налягане и скорости (в комбинация с тръба на Пито) Измервателен обхват 0 дo +100 Pa

 • Сонда за налягане, 10 hPa

  # 0638 1445

  Измерва диференциално налягане и скорости (в комбинация с тръба на Пито) Измервателен обхват 0 дo +10 hPa

 • Сонда за налягане, 100 hPa

  # 0638 1545

  Измерва диференциално налягане и скорости (в комбинация с тръба на Пито) Измервателен обхват 0 дo +100 hPa

 • Сонда за налягане, 2000 hPa

  # 0638 1645

  Измерва абсолютно налягане Измервателен обхват 0 дo +2000 hPa

 • Термодвойка Tип K (NiCr-Ni)

  # 0644 1109

  Термодвойка със стъклено-влакнеста изолация, опаковка от 5 бр. Моля, поръчайте адаптор 0600 1693 Измервателен обхват -200 дo +400 °C

 • Удължителен кабел

  # 0409 0063

  Дължина 5 m, между куплунга на кабела и уреда (PUR покритие)

 • RS 232 кабел с USB адаптор

  # 0409 0178

  Свързва уреда към PC (1.8 m) за прехвърляне на данни)

 • Гъвкаво съединение с форма на лебедова шия

  Гъвкаво съединение с форма на лебедова шия

  # 0430 0001
  За връзка между сондата и свързващата част
 • Кабел с дължина1.5 m

  # 0430 0143

  Свързва сондата за СО2 с куплунг към измервателния уред (PUR покритие)

 • Телескопична ръкохватка

  Телескопична ръкохватка

  # 0430 0144
  Максимална дължина 1 m. Подходяща за сонда с куплунг (кабел: 2.5 m дълъг, PUR покритие)
 • Удължение за телескопична ръкохватка, дължина 2 m

  Удължение за телескопична ръкохватка, дължина 2 m

  # 0430 0942
  (Моля, поръчайте също удължителен кабел 0409 0063)
 • Ръкохватка за свързване с крилчати сонди

  # 0430 3545
 • 9V акумулаторна батерия за уреда

  # 0515 0025

  (замества обикновената батерия)

 • Пластмасов транспортен куфар

  # 0516 0400

  За съхранение на измервателния уред, сондите и аксесоарите (сондите са разположени на капака, което улеснява намирането на различни части в куфара (540 x 440 x 130 mm))

 • Алуминиев транспортен куфар

  # 0516 0410

  За съхраняване на измервателния уред, сондите и аксесоарите (сондите са разположени на капака, което улеснява намирането на различни части)

 • Пластмасов транспортен куфар

  # 0516 0445

  За измервателния уред, сондите и аксесоарите (с по-голям размер за сигурно и подредено съхранение)

 • Силиконова топлопроводима паста

  # 0554 0004

  (14g), Tmax = +260°C (подобрява топлопроводимостта при контактните сонди)

 • Магнитен държател за сонди за налягане

  Магнитен държател за сонди за налягане

  # 0554 0225
  (за сонди за налягане 0638 1345/..1445/..1545/..1645)
 • Магнитен държател за крилчати сонди

  Магнитен държател за крилчати сонди

  # 0554 0430
 • Свързващ силиконов шлаух, дължина 5m

  # 0554 0440

  (максимално натоварване 700 hPa (mbar))

 • Testo принтер за бързо отпечатване на място

  # 0554 0549

  С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)

 • Резервна термо хартия за принтер ( 6 ролки)

  # 0554 0568

  Хартията е устойчива на светлина и е четима до 10 години

 • Комплект за калибриране за проверка сондите за влага, 33 %RH

  # 0554 0636
 • Синтерована капачка от неръждаема стомана

  # 0554 0640

  Ø 21 mm, може да бъде завинтена върху сондата за влага (защита, в случай на голямо механично натоварване и високи скорости)

 • Синтерован филтър от неръждаема стомана

  Синтерован филтър от неръждаема стомана

  # 0554 0641
  Размер на дупките 100 µm, за защита на сондата при измерване в замърсена среда или при въздействие на по-високи скорости
 • Синтерована капачка от неръждаема стомана, Ø 12 mm

  # 0554 0647

  Капачката е завинтена върху сондата за влага (за измервания при висока скорост на въздушния поток или в условия на замърсен въздух)

 • Комплект за калибриране и контрол на влагата със соли при сондите за влага

  # 0554 0660

  11.3 %RH и 75.3 %RH с адаптор за сондата за влага (бърза проверка или калибриране на сондите за влага)

 • Метална предпазна клетка, Ø 21 mm

  # 0554 0665

  За сонди за влага (за скорости по-малки от 10 m/s)

 • Тефлонов синтерован филтър, Ø 21 mm

  # 0554 0666

  За корозивни вещества (високи стойности на влагата (дългосрочни измервания), високи скорости)

 • Мрежовиден филтър, Ø 21 mm

  # 0554 0667

  За металната предпазна клетка и пластмасова капачка. Предпазва от замърсяване и повреда. Приложения: метеорология, при изпръскване с вода, кондензация

 • Метална предпазна клетка, Ø 12 mm

  # 0554 0755

  За сонди за влага (За измервания във въздушен поток със скорост по-малкa от 10 m/s)

 • Тефлонов синтерован филтър

  # 0554 0756

  Ø 12 mm, за корозивни вещества (голям обхват на влагата (за дългосрночни измервания), високи скорости)

 • Капачка с мрежовиден филтър, Ø 12 mm

  # 0554 0757
 • Тефлонов синтерован филтър, ∅ 12 mm

  # 0554 0758

  За корозивни вещества (високи стойности на влагата (непрекъснати измервания), високи скорости на въздушния поток)

 • Прикрепяема тефлонова капачка, Ø 5 mm

  # 0554 1031

  PTFE материал, (5 бр.) Предпазва от прах, както и при измервания на висока влажност и високи скорости на въздушен поток. Подходяща за сонда за влага 0636 2130

 • Софтуер ComSoft Professional 4

  # 0554 1704

  (Професионален софтуер, вкл. архивиране на данни)

 • Етернет адаптор

  # 0554 1711

  Етернет адаптор, RS232 - Етернет вкл. софтуер драйвър, захранване (улеснява предаването на данни в мрежа)

 • Запушалки за тестови дупки (50 бр.)

  Запушалки за тестови дупки (50 бр.)

  # 0554 4001
 • ISO сертификат за калибриране за скорост

  ISO сертификат за калибриране за скорост

  # 0520 0004
  (термо жичка, крилчат анемометър, тръба на Пито; точки на калибриране 1; 2; 5; 10 m/s)
 • ISO сертификат за калибриране за скорост

  ISO сертификат за калибриране за скорост

  # 0520 0034
  (термо жичка, крилчат анемометър, тръба на Пито; точки на калибриране 5; 10; 15; 20 m/s)
 • DAKKS сертификат за калибриране за скорост

  DAKKS сертификат за калибриране за скорост

  # 0520 0204
  (термо жичка, крилчат анемометър, тръба на Пито; точки на калибриране 2; 5; 10; 15; 20 m/s)
 • DAKKS сертификат за калибриране за скорост

  DAKKS сертификат за калибриране за скорост

  # 0520 0244
  (термо жичка, крилчат анемометър; точки на калибриране 0.5; 1; 2; 5; 10 m/s)
 • Сертификат за калибриране на въздушни термометри

  # A200 0000

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона -33° ... +180° (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране на потопяеми термометри

  # I-18 7300

  Калибриране в 2 точки в обхвата от -33°С до +200°С (могат да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране за относителна влажност

  # RH20 3075

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона 5 % RH ... 95 % RH (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране на контактни термометри

  # S200 0000

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона +20°С ... +200°С (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране за скорост на въздушен поток

  # V400 0000

  Калибриране в 3 точки по избор в диапазона 0.15 m/s ... 30 m/s (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Тариране на сензор за влага

  # ТР30 0000

  Тарирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

Памет

3000 отчитания

Дисплей

LCD, 4 -редов

Температура на съхранение                             

-20 дo +70 °C

Работна температура

0 дo +50 °C

Захранване

Батерия/Акумулаторна батерия

Тип на батерията

9V моноблокова батерия

Живот на батерията

45 h

Тегло

255 g

Размери

215 x 68 x 47 mm

Материал/Корпус

ABS
 
 
Тип сензор NTC
 

 

Измервателен обхват

 

-50 дo +150 °C

Точност                                                                   ±0.5% oт изм. стойност (+100 дo +150 °C)
±0.2 °C (-25 дo +74.9 °C)
±0.4 °C (-50 дo -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 дo +99.9 °C)
Разделителна способност 0.1 °C (-50 дo +150 °C)
 
 
Тип сензор Tип K
 
 
Измервателен обхват -200 дo +1370 °C
Точност ±0.5% oт изм. стойност (-200 дo ­60 °C)
±0.5% oт изм. стойност (+60 дo +1370 °C)
±0.3 °C (-60 дo +60 °C)
Разделителна способност 0.1 °C (-200 дo +1370 °C)
 
 
Тип сензор CO
 

 

Измервателен обхват

 

0 дo +500 ppm CO

Точност ±5% oт изм. стойност (+100 дo +500 ppm CO)
±5 ppm CO (0 дo +100 ppm CO)
Разделителна способност 1 ppm CO (0 дo +500 ppm CO)
 
 
Тип сензор CO2
 
 
Измервателен обхват 0 дo +10000 ppm CO2
Точност ±(100 ppm CO2 ±3% oт изм. стойност) (+5000 дo +10000 ppm CO2)
±(500 ppm CO2 ±2% oт изм. стойност)(0 дo +5000 ppm CO2)
Разделителна способност 1 ppm CO2 (0 дo +10000 ppm CO2)
 
 
Тип сензор за влага
 

 

Измервателен обхват

 

0 дo +100 %RH

Разделителна способност 0.1 %RH (0 дo +100 %RH)
 
 
Тип сензор Tип J (FeCuNi)
 

 

Измервателен обхват

 

-200 дo +1000 °C

Точност ±0.5% oт изм. стойност (-200 дo ­60 °C)
±0.5% oт изм. стойност (+60 дo +1000 °C)
±0.3 °C (-60 дo +60 °C)
Разделителна способност 0.1 °C (-200 дo +1000 °C)
 
 
Тип сензор Сонда за налягане
 
 
Точност ±0.1% oт изм. стойност
Разделителна способност 0.001 hPa (Сонда 0638 1345)
0.001 hPa (Сонда 0638 1445)
0.01 hPa (Сонда 0638 1545)
1 hPa (Сонда 0638 1645)
 
Тип сензор Термо
 
 
Измервателен обхват 0 дo +20 m/s
Разделителна способност 0.01 m/s (0 дo +10 m/s)
0.1 m/s (+10.1 дo +20 m/s)
 
Тип сензор Крилчата сонда
 
 
Измервателен обхват 0 дo +60 m/s
Разделителна способност 0.01 m/s (0 дo +60 m/s)
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти