Трансмитер за влага testo 6682

 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
 • Трансмитер за влага testo 6682
TESTO AG
Трансмитер за влага за взривоопасни райони testo 6682
 
Кат. №: 0555 6682

Описание

Новият  трасмитер за влага testo 6682 отговаря на изискванията за Ex приложения и осъществява мониторинг на процесите в експлозивна среда, свързани с фармацевтичната, химична промишленост и технологичните процеси.

Сигурността на процесите и непрекъснатото функциониране на системата са осигурени, благодарение на отличните характеристики на testo 6682:

• Стабилен във времето сензор за влага с изключителна точност ±1% RH
• Превантивна поддръжка чрез само-мониторинг и навременно предупреждение
• Проследимост на записите
• Гъвкава концепция за калибриране: директно на място или в калибровачна лаборатория. Информацията от калибрирането се съхранява в паметта на сондата
 •  1-точково калибриране
 •  2-точково калибриране (извършва се за секунди чрез бутоните за калибриране)
 •  Аналогова настройка - за елиминиране на грешки при измерването
• Сменяема цифрова сонда testo 6616
• Дисплей и меню за лесно опериране за параметризиране, настройка и анализ
 
Трансмитерът за влага testo 6682 е с клас на защита ATEX II 2 (1) G Ex ia [ia] IIC T4, цифровата сонда за влага testo 6616 е с клас на защита ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4/T3. Сензорният накрайник може да бъде използван в експлозивни райони - Зона 0, а трансмитерът в Зона 1. Основните изисквания за здраве и безопасност са изпълнени в съответствие с EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, както и с EN606079-26:2007 за testo 6616.
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти