Тesto 350 - уред за анализ на димни газове

 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
 • Тesto 350 - уред за анализ на димни газове
TESTO AG
Газ анализатор testo 350 с O2, сензор за диф. налягане, температурен сензор тип K NiCr-Ni и тип S , Pt10Rh-Pt, Testo data bus порт, акум. батерия, вграден сензор за горивен въздух (NTC), тригерен порт, памет, USB интерфейс
 
Кат. №: 0632 3510

Описание

Тesto 350 се състои от управляващ уред, газ анализатор и пробовземна сонда. С помощта на подвижния управляващ уред или на директната връзка с PC (USB или Bluetooth® 2.0), газ анализаторът може да бъде лесно управляван. Ако е необходимо, няколко газ анализатора могат да бъдат контролирани посредством един управляващ уред. Преносът на измерените данни е възможен, дори когато газ анализаторът и управляващият уред са на разстояние един от друг. След лесното конфигуриране на газ анализатора от потребителя, измерванията се извършват автоматично, а измерените стойности се съхраняват във вътрешната памет. Стойностите се визуализират на големия цветен графичен дисплей на управляващия уред.
 
Газ анализаторът е стандартно оборудван с O2 клетка. Необходимо е да се добави поне още една клетка (максимум 6) за да работите с газ анализатора. Може да се добавят следните клетки CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S и CxHy.
 • Иновативен: Лесно опериране с уреда, благодарение на предварителните настройки в уреда
 • Елегантен и четлив: Голям и цветен графичен дисплей
 • Здрава конструкция: Уплътненият корпус прави testo 350 устойчив на удар и замърсяване
 • Спестява време и средства: Нова сервизна концепция за бърз достъп до сервизните части
Приложение:
Преносимият газ анализатор testo 350 е идеалният уред за професионален анализ на димни газове. Полезните предварителни настройки в уреда насочват потребителя към съответните измервателни задачи като:
 • Анализ на димните газове при пускане в експлоатация, настройка, оптимизиране или обичайни измервания на промишлени горелки, стационарни промишлени двигатели, газови турбини и пречистващи системи.
 • Контрол и мониторинг на законовите гранични стойности в димните газове.
 • Тест за функционалност на стационарни измервателни уреди на вредни емисии.
 • Контрол и мониторинг на атмосферата в горелки или пещи при различни процеси.
Предимства:
 • Полезните предварителни настройки спестяват време – в уреда са заложени настройки за различните приложения
 • Неограничени измервания при високи концентрации – извършва се разширяване на измервателния обхват и не се претоварва клетката
 • Висока издържливост при неблагоприятни условия – предупредителни съобщения и лесен достъп до сервизните части
 • Висока точност на измерване дори при неконтролирани измервания – охладителят на Пелтие и тефлоновата тръба в пробовземните сонди не позволяват абсорбиране на NO2 и SO2
 • Лесна и точна донастройка с еталонен газ от потребителя
 • Използване при тежки промишлени условия - топлоизолираните камери и затворената охладителна система предпазват електрониката на уреда и клетките от влиянието на околната среда
 • Изключително точно измерване на NOx при ниски концентрации
 • Пригоден за продължителни измервания
 • Едновременен анализ на димни газове от няколко измервателни местоположения
 
Софтуерът easyEmission предоставя възможност за контрол и управление на данните.
Неговите характеристики включват:
 • Мониторинг в реално време, което ви позволява да продължавате да работите с други програми и да измервате.
 • Сваляне на данни в Microsoft Excel или PDF
 • Табличен или графичен начин за показване на данни
 • Изчисляване на максимална, минимална и средни стойности
 • Интегрирано генериране на отчети
 • Потребителски дефинирани справки и разпечатки
 • Управление на местоположенията
 • Едновременен мониторинг върху няколко газ анализатора
 • Дефинирани от потребителя интервали на измерване
 • Разширени настройки за дефинирани от потребителя коефициенти на горива
Опции за дооборудване:
 • Bluetooth  модул
 • Блок за пробоподготовка
 • Клапан за свеж въздух (разреждане над всички клетки с фактор 5)
 • Единично разреждане с избираем фактор
 • Специална помпа за продължителни измервания
 • Външно електрозахранване
 • Автоматично нулиране на сензора за налягане
 • Термодвойка

  # 0430 0065

  NiCr-Ni, инконел 625, дължина 1.2 m Измервателен обхват -200 дo +1000 °C

 • Термодвойка

  # 0430 0066

  NiCr-Ni, инконел 625, дължина 2.2 m Измервателен обхват -200 дo +1000 °C

 • Свързващ силиконов шлаух с дължина 5m

  # 0554 0440

  (макс. натоварване 700 hPa (mbar))

 • Удължителен шланг, 2.8 m

  # 0554 1202

  Удължителен шланг между сондата и уреда

 • Резервни синтеровани филтри (2 бр.)

  # 0554 3372
 • Резервен филтър за частици (10 бр) за ръкохватката на сондата

  # 0554 3385
 • Резервна пробовземна тръба

  # 0554 7455
 • Пробовземна тръба, с дължина 335 mm

  # 0554 8764

  С ограничителен конус за позициониране на сондата, ∅ 8 mm, максимална температура 1000 °C

 • Пробовземна тръба, дължина 700 mm

  # 0554 8765

  С ограничителен конус за позициониране на сондата, ∅ 8 mm, максимална температура 1000 °C

 • Пробовземна тръба с предварителен филтър

  # 0554 8767

  Дължина 700 mm, с ограничителен конус за позициониране на сондата, Ø 8 mm, максимална температура1000 °C

 • Пробовземна тръба

  # 0554 9766

  Дължина 335 mm, с ограничителен конус за позициониране на сондата, Ø 8 mm, максимална температура 500 °C

 • Пробовземна тръба

  # 0554 9767

  Дължина 700 mm, с ограничителен конус, Ø 8 mm, максимална температура 500 °C

 • Сонда за димни газове за промишлени двигатели

  # 0600 7555
  Сондата за димни газове от Testo се използва за извършване на ефикасни и надеждни измервания на димни газове от стационарни промишлени двигатели. Може да се използва при температури до 1000 ° С.
  • Изработена е от метал: ръкохватката издържа на високата температура, излъчвана от комина 
  • Допълнителен филтър за твърди частици в шланга предпазва от замърсяване
  • Измерването на температурата е възможно, благодарение на термодвойката в сондата
  • Лесно сменяема тръба на сондата
 • Сонда за димни газове с предварителен филтър за промишлени двигатели

  # 0600 7556

  За ефикасно измерване на димните газове в промишлени двигатели. При дизелови двигатели, наличието на предварителен филтър във сондата осигурява защита от частиците в дизеловото гориво. Може да се използва при температура на димните газове до 1000 ° С. Дълбочина на проникване 335 mm с включен стопер, специален шлаух за NO2/SO2 с дължина 4 m.

 • Индустриална сонда

  # 0600 7610
  Индустриална сонда 1200 ° С състояща се от:
  - Неотопляема ръкохватка
  - Неотопляема тръба на сонда до 1200 ° C температура на димните газове
  - Неотопляем пробовземен тракт с вътрешен филтър и дължина 4 m
  - Термодвойка тип K, дължина 1.2 m
   
  Тръба на сондата: Tmax. 1200 ° C, дължина 1.0 m, Ø 12 mm
   Ръкохватка: Tmax. 600 ° С
   Материал: неръждаема стомана 1.4404
   Пробовземен тракт: 2-камерен  PTFE тракт с дължина 4.0 m
   TC: Tип K, - дължина 1.2 m, Ø 2 mm, Tmax. 1200 ° C
 • Термодвойка 2,2 м

  # 0600 7615
  Тип К 
  дължина 2,2 м
  диаметър 2 mm 
  T max + 1200 C
 • Предварителен филтър за индустриална сонда

  # 0600 7616
  • Предпазва тръбата на сондата и пробовземния тракт от запушване с прах
  • За измервания в димни газове с високо съдържание на прах
  • Работна температура до 1000 ° C
  • Диаметър: 30 mm, дължина: 110 mm
   
 • Удължителна тръба 1200 ° C за разширяване на комплекта индустриална сонда

  # 0600 7617

  тръба за сонда: Tmax. 1200 ° C
  Дължина 1.0 m, Ø 12 mm
  Материал 2.4856 сплав 625

 • Индустриална сонда 1 800 ° С

  # 0600 7620

  - Неотопляема ръкохватка
  - Неотопляема тръба на сондата до 1800 ° C температура на димните газове
  - Неотопляем пробовземен тракт с вътрешен филтър и дължина 4 m

  Тръба на сондата: Tmax. 1800 ° C
  Материал: Al2O3> 99,7%
  Дължина: 1.0 m, Ø 12 mm
  Пробовземен тракт: 2-камерен PTFE тракт с дължина 4.0 m
  Ръкохватка: Tmax. 600 ° С
  Материал: неръждаема стомана 1.4404

 • Модулна сонда за димни газове

  # 0600 8764

  Дълбочина на вкарване 335 mm , вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni (TI) , максимална температура 1000°C и шлаух 2.2 m

 • Модулна сонда за димни газове

  # 0600 8765

  Дълбочина на вкарване 700 mm, вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni , максимална температура 1000°C и шлаух 2.2 m

 • Модулна сонда за димни газове с предварителен филтър

  # 0600 8766

  Дълбочина на вкарване 335 mm, вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni (TI) , максимална температура1000°C и шлаух 2.2 m

 • Модулна сонда за димни газове с предварителен филтър

  # 0600 8767

  Дълбочина на вкарване 700 mm, вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni (TI), максимална температура1000°C и шлаух 2.2 m

 • Термодвойка за измерване на температура на димните газове

  # 0600 8894

  (NiCr-Ni, дължина 400 mm, Tmax. +1000 °C), със свързващ кабел- 2.4 m и допълнителна температурна защита

 • Термодвойка за измерване на температура на димните газове

  # 0600 8895

  (NiCr-Ni, дължина 400 mm, Tmax +1000 °C), с 5.2 m свързващ кабел и допълнителна температурна защита

 • Модулна сонда за димни газове

  # 0600 9766

  Дълбочина на вкарване 335 mm, вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni (TI), максимална температура 500°C и шлаух 2.2 m

 • Модулна сонда за димни газове

  # 0600 9767

  Дълбочина на вкарване 700 mm, вкл. ограничителен конус за позициониране на сондата, термодвойка NiCr-Ni (TI), максимална температура 500°C и шлаух 2.2 m

 • Температурна сонда за подаващ въздух

  # 0600 9797

  Дълбочина на вкарване 60 mm Измервателен обхват 0 дo +100 °C

 • Тръба на Пито

  # 0635 2041

  От неръждаема стомана, дължина 350 m. 3 x шлауха( дължина 5 m) и температурен предпазител. Измерва скорост на въздушен поток и температура. Измервателен обхват -40 дo +1000 °C

 • Тръба на Пито, 750 mm

  # 0635 2042

  От неръждаема стомана, дължина 750 mm. 3x шлауха (дължина 5 m) и температурен предпазител. Измерва скорост на въздушен поток и температура. Измервателен обхват -40 до+1000 °C

 • Тръба на Пито, дължина 350 mm, Ø 7 mm

  # 0635 2145

  От неръждаема стомана. Измерва скорост на въздушен поток , (Във връзка със сонди за налягане 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 или testo 521, с вътрешен сензор)

 • Тръба на Пито, дължина 1000 mm

  # 0635 2345

  От неръждаема стомана. Измерва скорост на въздушен поток (По-дълъг вариант - при поискване)

 • Свързващ кабел за Testo data bus

  # 0049 0076

  между ръчния уред и газ анализатора или между няколко газ анализатора, с байонетно присъединяване и дължина 5 m

 • Свързващ кабел за Testo databus

  # 0049 0077

  между ръчния уред и газ анализатора или между няколко газ анализатора, с байонетно присъединяване и дължина 20 m

 • Опция: CO (H2 компенсация) измервателен модул, 0 дo 10,000 ppm

  Опция: CO (H2 компенсация) измервателен модул, 0 дo 10,000 ppm

  # 0393 1100
 • Опция: COlow (H2 компенсация) измервателен модул, 0 дo 500 ppm

  Опция: COlow (H2 компенсация) измервателен модул, 0 дo 500 ppm

  # 0393 1102
 • Опция: NO измервателен модул, 0 дo 3,000 ppm

  Опция: NO измервателен модул, 0 дo 3,000 ppm

  # 0393 1150
 • Опция: NOlow измервателен модул, 0 дo 300 ppm

  Опция: NOlow измервателен модул, 0 дo 300 ppm

  # 0393 1152
 • Опция: NO2 измервателен модул, 0 дo 500 ppm

  Опция: NO2 измервателен модул, 0 дo 500 ppm

  # 0393 1200
 • Опция: SO2 измервателен модул, 0 до 5,000 ppm

  Опция: SO2 измервателен модул, 0 до 5,000 ppm

  # 0393 1250
 • Удължителен кабел

  # 0409 0063

  Дължина 5 m, между куплунга на кабела и уреда (PUR покритие)

 • Свързващ кабел за Testo data bus

  # 0449 0075

  между ръчния уред и газ анализатора или между няколко газ анализатора, с байонетно присъединяване, дължина на кабела 2 m

 • Транспортен куфар

  # 0516 3510

  За сигурно и хигиенично съхранение на газ анализатор testo 350, пробовземната сонда и аксесоарите, размери 570 x 470 210 mm (LxWxH)

 • Транспортен чанта за сонди

  # 0516 7600

  Подходящ за всички видове сонди до 335 mm

 • Алуминиев транспортен куфар за промишлените сонди

  # 0516 7900

  (място за : ръкохватка, сонди, фланец и аксесоари)

 • Комплект шлаухи за пренос на димни газове от анализатора, дължина 5 m

  Комплект шлаухи за пренос на димни газове от анализатора, дължина 5 m

  # 0554 0451
  Измервателен обхват 0 дo +500 ppm CO
 • Testo принтер за бързо отпечатване на място

  # 0554 0549

  С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)

 • Резервна термо хартия за принтер ( 6 ролки)

  # 0554 0568

  Хартията е устойчива на светлина и е четима до 10 години

 • Testo Bluetooth®/IRDA принтер

  Testo Bluetooth®/IRDA принтер

  # 0554 0620

  Вкл. 1 ролка термо хартия, акумулаторна батерия и захранващ блок.

 • Кабел с куплунг за батерията

  Кабел с куплунг за батерията

  # 0554 1337
  и адаптор за връзка с testo 350-S/-XL
 • Аналогово устройство - комплект

  # 0554 3149

  6 канала, 4 до 20mA, за пренос на измерените стойности към аналогово записващо устройство. Комплектът се състои от Аналогово устройство, свързващ кабел Testo databus с дължина 2 m, Testo databus с входящ импеданс.

 • Софтуер "easyEmission"за testo 340/350

  # 0554 3334

  С USB кабел за свързване на уреда към PC

 • Софтуер "easyEmission" за testo 350

  # 0554 3336

  Включен Testo data bus регулатор,  USB връзка на уреда с PC, кабел за Testo data bus - система за пренос на данни и куплунг

 • Резервен прахов филтър, опаковка от 20 бр.

  # 0554 3381
 • NO резервен филтър, 1 бр.

  NO резервен филтър, 1 бр.

  # 0554 4150
 • ISO сертификат за калибриране за димни газове

  ISO сертификат за калибриране за димни газове

  # 0520 0003
  (точки на калибриране 2.5% O2; 100 и 1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2)
 • ISO сертификат за калибриране за скорост

  ISO сертификат за калибриране за скорост

  # 0520 0034
  (термо жичка, крилчат анемометър, тръба на Пито; точки на калибриране 5; 10; 15; 20 m/s)

 

Температура - NTC                          
   Сонда за околен въздух                 
Обхват
-20 ...  +50 °C
Точност
±0.2 °C (-10 ...  +50 °C)
Разделителна способност
0.1 °C (-20 ...  +50 °C)
TC Тип K (NiCr-Ni)                            
Обхват
-200 ...  +1370 °C                                            
 
Точност
±0.4 °C (-100 ...  +200 °C)
±1 °C (-200 ...  -100.1 °C)
±1 °C (200.1 ...  +1370 °C)
Разделителна способност
0.1 °C (-200 ...  +1370 °C)
 TC Тип S (Pt10Rh-Pt)             
Обхват                                             
0 ...  +1760 °C                                                 
Точност
±1 °C (0 ...  +1760 °C)
Разделителна способност
0.1 °C (0 ...  +1760 °C)
 
 Диференциално налягане       
пиезосъпротивлителен сензор        
Обхват                                             
-40 ...  +40 hPa
-200 ...  +200 hPa                                            
Точност
±1.5 % от изм. ст-ст (-40 ...  -3 hPa)
±1.5 % от изм. ст-ст (+3 ...  +40 hPa)
±0.03 hPa (-2.99 ...  +2.99 hPa)
±1.5 % от изм. ст-ст (-200 ...  -50 hPa)
±1.5 % от изм. ст-ст (+50 ...  +200 hPa)
±0.5 hPa (-49.9 ...  +49.9 hPa)
Разделителна способност
0.01 hPa (-40 ...  +40 hPa)
0.1 hPa (-200 ...  +200 hPa)
Абсолютно налягане                       
                                                                       
Обхват
600 ...  +1150 hPa
Точност
±10 hPa
Разделителна способност
1 hPa
При оборудване с  IR клетка
O₂​                                                      
                                                                      
Обхват
0 ...  +25 Vol.%
Точност
±0.8% от изм. ст.(0 ...  +25 Vol.%)
Разделителна способност
0.01 Vol.% (0 ...  +25 Vol.%)
Време за реакция t₉₀
20 s (t95)
CO (с H₂-компенсация)                   
                                                                        
Обхват
0 ...  +10000 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+200 ...  +2000 ppm)
±10 % от изм. ст-ст (+2001 ...  +10000 ppm)
±10 ppm (0 ...  +199 ppm)
Разделителна способност
1 ppm (0 ...  +10000 ppm)
Време за реакция t₉₀
40 s
H₂ само като индикатор
 COlow                                             
                                                                        
Обхват
0 ...  500 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+40 ...  +500 ppm)
±2 ppm (0 ...  +39.9 ppm)
Разделителна способност
1 ppm (0 ...  +500 ppm)
Време за реакция t₉₀
40 s
H₂ само като индикатор
NO                                                     
                                                                       
Обхват
0 ...  +4000 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+100 ...  +1999 ppm)
±10 % от изм. ст-ст (+2000 ...  +4000 ppm)
±5 ppm (0 ...  +99 ppm)
Разделителна способност
1 ppm (0 ...  +4000 ppm)
Време за реакция t₉₀
30 s
No low                                              
                                                                        
Обхват
0 ...  +300 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+40 ...  +300 ppm)
±2 ppm (0 ...  +39.9 ppm)
Разделителна способност
±0.1 ppm (0 ...  +300 ppm)
Време за реакция  t₉₀
30 s
NO₂                                                   
                                                                        
Обхват
0 ...  +500 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+100 ...  +500 ppm)
±5 ppm (0 ...  +9.99 ppm)
Разделителна способност
0.1 ppm (0 ...  +500 ppm)
Време за реакция t₉₀
40 s
SO₂
Обхват                                               
0 ...  +5000 ppm                                                
Точност
±5 % от изм. ст-ст (+100 ...  +2000 ppm)
±10 % от изм. ст-ст (+2001 ...  +5000 ppm)
±5 ppm (0 ...  +99 ppm)
Разделителна способност
1 ppm (0 ...  +5000 ppm)
Време за реакция     t₉₀
30 s
КПД                                                    
Eta (изчислена)                                               
Обхват
0 ...  +120 %
Разделителна способност
0.1 % (0 ...  +120 %)
Загуба на димни газове (изчислена) 
Обхват
0 ...  +99.9 %                                                    
Разделителна способност
0.1 % (0 ...  +99.9 %)
Точка на роса на з (изчислена)         
                                                                        
Обхват
0 ...  +99.9 °Ctd
Разделителна способност
0.1 °Ctd (0 ...  +99.9 °Ctd)
CO₂ изчислено чрез O₂                     
                                                        
Обхват
0 ...  CO₂ max
Точност
calculated from O₂ ±0.2 Vol.%                            
Разделителна способност
0.01 Vol.%
H₂S                                                    
                                                                         
Обхват
0 ...  +300 ppm
Точност
±5 % от изм. ст-ст
(+40 ...  +300 ppm)
±2 ppm (0 ...  +39.9 ppm)
Разделителна способност
0.1 ppm (0 ...  +300 ppm)
Време за реакция  t ₉₀
35 s
 
CO₂ - NDIR                                        
Обхват
0 ...  +50 Vol.%
Точност
±0.3 Vol.% + 1 % от изм. ст-ст (0 ...  25 Vol.%)      
±0.5 Vol.% + 1.5 % от изм. ст-ст (25 ...  50 Vol.%)
Разделителна способност
0.01 Vol.% (0 ...  25 Vol.%)
0.1 Vol.% (> 25 Vol.%)
Време за реакция t₉₀
10 s
Скорост на въздушния поток / Дебит
                                                                         
Обхват
0 ...  +40 m/s
Разделителна способност
0.1 m/s (0 ...  +40 m/s)
 
Метан (CH₄)                                         
Обхват
100 ...  40000 ppm                                     
Точност
< 400 ppm (100 ...  4000 ppm)
< 10 % от изм. ст-ст (> 4000 ppm)                      
Разделителна способност
10 ppm
Min.количество O₂
2 % + (2 x mV метан)
Време за реакция t₉₀
< 40 s
Коефициент на реакция
1
Не трябва да се преминава долното експлозивно ниво (LEL)..
HC сензорът е настроен за метан в заводски условия. Може да бъде настроен и за друг газ (пропан или бутан) от потребителя.
 
Пропан (C₃H₈)                                     
Обхват
100 ...  21000 ppm                                              
Точност
< 400 ppm (100 ...  4000 ppm)     
< 10 % от изм. ст-ст (> 4000 ppm)         
Разделителна способност
10 ppm
Min.количество O₂
2 % + (5 x mV propane)
Време за реакция t₉₀
< 40 s
Коефициент на реакция
1.5
Не трябва да се преминава долното експлозивно ниво (LEL)..
HC сензорът е настроен за метан в заводски условия. Може да бъде настроен и за друг газ (пропан или бутан) от потребителя.
Бутан (C₄H₁₀)                                      
                                                                  
Обхват
100 ...  18000 ppm                                              
Точност
< 400 ppm (100 ...  4000 ppm)
< 10 % от изм. ст-ст (> 4000 ppm)
Разделителна способност
10 ppm
Min. O₂ requirement in flue gas
2 % + (6.5 x mV butane)
Време за реакцияt₉₀
< 40 s
Коефициента на отговор
2
Не трябва да се преминава долното експлозивно ниво (LEL)..
HC сензорът е настроен за метан в заводски условия. Може да бъде настроен и за друг газ (пропан или бутан) от потребителя.
 
Общи Технически данни                          
Корпус
ABS                                                                              
Клас на защита
IP40
Гаранция
Измервателен уред - 2 years (без износващите се части като клетки напр.);
CO, NO2, SO₂, H₂S, CxHy, NOlow , NO, COlow: 12 месеца
CO₂-IR клетка: 24 мес.; O₂ клетка: 18 месеца;
Акум. батерия: 12 месеца;
Тип батерия
литиева
Живот на батерия
5 h
Захранване
АС мрежов адаптор 100V ...  240V (50 ...  60 Hz)
DC вход
11V ...  40V
Дебит на помпата
1 л / мин.
Дължина на шлауха
16.2 m (съответства на 5 удължения на шлауха)
Max. позитивно налягане /димен газ
50 mbar
Max. негативно налягане/ димен газ
-300 mbar
Max. кол. прах
20 g/m³ прах
Точка на роса
0 °Ctd; 99 °Ctd
Max.влажност
70 °C температура на точка на роса
Памет
250,000 записа

 

 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти