Термохигрометър testo 635-1

 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
 • Термохигрометър testo 635-1
TESTO AG
Тesto 635-1, измервателен уред за влага/температура, с батерия и инструкция за работа
 
Кат. №: 0560 6351

Описание

Комбиниран уред за измерване на температура, влажност на въздуха, влагосъдържание в материала, точка на роса в системи под  налягане, абсолютно налягане и U-фактор. На дисплея могат да бъдат визуализирани отчетените стойности от максимум 3 сонди за влага или температура . Предаването на данни е контролирано чрез радио, т.е безжично. Измерените данни могат да бъдат предадени чрез инфраред на Testo принтер. По време на цикличното отпечатване е възможно измерените данни  да се отпечатват например един път в минута. Когато се прави анализ на влагата по стени и тавани, testo 635 показва веднага разликата в точката на роса между околния въздух и повърхността на стената. Използват се и изключително точни сонди  до -60°C tpd, с които се осъществява контрол на точката на роса в системи с въздух под налягане. Сензорът за влага, разработен от Testo, има някои отличителни особености като изключителна точност, стабилност във времето, температурна устойчивост и здравина.

 • Testo принтер за документиране на измерените данни на място
 • циклично отпечатване на данните, например един път в минута
 • измерва влажност на въздуха, влагосъдържание в материала, точка на роса при въздух под налягане
 • радио сонди за температура и влага
 • клас на защита IP54

Приложения на тесто 635-1

Софтуер

 

 • Радио ръкохватка за свързване с главата на сондата, вкл. T/C адаптор

  # 0554 0189

  Измервателен обхват -50 дo +1000 °C, термодвойка тип К

 • Бързодействаща пружинна сонда -термодвойка за контактно измерване

  # 0602 0393

  Използва се и при неравни повърхности . Измервателен обхват за кратковременен период - до +500°C, TC Tип K Измервателен обхват -60 дo +300 °C, точност клас 2, бързодействие 3 s

 • T/C глава на сонда за контактно измерване, с възможност за свързване към радио ръкохватка, T/C Tип K

  # 0602 0394
  За свързване към радио ръкохватка 
  • обхват       -50 до +350 °C,  кратковр. +500 °C
  • точност  ±(0,5 °C +0,3 % от изм. темп.)
  • размери    5 х 120 mm
  • бързод.     5 s
 • Здрава въздушна сонда, T/C Tип K

  # 0602 1793
  Измервателен обхват -60 дo +400 °C, клас на точност  2, бързодействие 25 sec
 • Температурна сонда за определяне на K-фактор

  # 0614 1635

  Система с три датчика за измерване температурата на стени. Включена е моделираща глина за закрепване на датчиците. Измервателен обхват -20 дo +70 °C

 • Tънка сонда за влага с вградена електроника

  # 0636 2135
  Измерване на влагата на материала чрез равновесно съдържание на влагата
  Тънък дизайн с дистанционна електроника -идеален за измервания на тесни места
  Доставя се с четири защитни капачки  от тефлон
  Включва фиксиран кабел
  Обхват  на измерване на влажността: от 0 до 100% rH
  Точност   +/- 2% rH (2 до 98% rH)
  Температурен обхват - 0 до 40 °C
  Точност: +/- 0.2 °C
  Време за реакция: 15 секунди
  Дължина на сондата: 60 mm 
  Диаметър на сонда: 6 mm
 • Здрава сонда за влага

  # 0636 2161

  За измервания до +125 °C, а за кратък период от време до +140 °C, ∅ 12 mm, т.е. при тръби за отходни газове, и за измервания на влагата в насипни материали Измервателен обхват за температура -20 дo +125 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Контактна сонда за измерване на влагосъдържание

  # 0636 6160
  За бързо измерване на влагосъдържанието в материала, без да го поврежда, с кабел на сондата 1.2 m.
  •Дървен материал <50 %
  •Строителни материали <20 %
  •Дълбочина на измерване  -5 см
  •Резолюция: 0.1%
  •Скорост на измерване: 0.5 s
  •Работна температура: 5 до 40 градуса
  •Клас на защита: IP 30
 • Сонда за температура и влага

  # 0636 9735
  Измервателен обхват: -20 дo +70 °C / 0 дo +100 %RH
  Точност   ±0.3 °C / ±2 %RH (+2 to +98 %RH)
 • Глава на сонда за влага, прикрепяема към радио ръкохватка

  # 0636 9736

  Измервателен обхват за температура -20 дo +70 °C Измервателен обхват за влага 0 дo +100 %RH

 • Сонда за измерване на точка на роса при системи с въздух под налягане

  # 0636 9835
  Влага - обхват 0 дo +100 %RH
  Точка на роса - обхват -20... +50 °Ctpd
 • Точна сонда за измерване точка на роса в системи с въздух под налягане

  # 0636 9836
  Включва сертификат с контролна точка   -40°C tpd
  Влага - обхват       0 дo +100 %RH
  Точка на роса    -40 до +50 °C tpd
 • Сонда за абсолютно налягане

  # 0638 1835

  2000 hPa Измервателен обхват 0 дo +2000 hPa

 • Ръкохватка за прикрепване към глава на сонда за влага

  # 0430 9735

  За връзка с testo 635. Включен е кабел за сондата. За измерване и калибриране на главата на сондата за влага

 • Куфар за измервателния уред, сондите и аксесоарите

  Куфар за измервателния уред, сондите и аксесоарите

  # 0516 0135
  Размери: 490 x 420 x 110 mm
 • Сервизен куфар за измервателния уред, сондите и аксесоарите

  # 0516 0235

  (505 x 435 x 125 mm)

 • Сервизен куфар за основното оборудване вкл. измервателния уред и сондите

  # 0516 1035

  Размери: 400 x 310 x 96 mm

 • Радио модул за измервателния уред

  # 0554 0188

  869.85 MHz, одобрен за страните: BG, DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO

 • Радио ръкохватка за свързване с главата на сондата

  # 0554 0189

  Включва T/C адаптор, одобрена за страните: BG, DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO Измервателен обхват -50 до +1000 °C

 • Захранващ адаптор с куплунг

  # 0554 0447

  5 VDC 500 mA с универсален европейски адаптор

 • Testo принтер за бързо отпечатване на място

  # 0554 0549

  С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)

 • Резервна термо хартия за принтер ( 6 ролки)

  # 0554 0568

  Хартията е устойчива на светлина и е четима до 10 години

 • Синтерована капачка от неръждаема стомана, Ø 12 mm

  # 0554 0647

  Капачката е завинтена върху сондата за влага (за измервания при висока скорост на въздушния поток или в условия на замърсен въздух)

 • Комплект за калибриране и контрол на влагата със соли при сондите за влага

  # 0554 0660

  11.3 %RH и 75.3 %RH с адаптор за сондата за влага (бърза проверка или калибриране на сондите за влага)

 • Тефлонов синтерован филтър

  # 0554 0756

  Ø 12 mm, за корозивни вещества (голям обхват на влагата (за дългосрночни измервания), високи скорости)

 • ISO сертификат за калибриране за влага

  ISO сертификат за калибриране за влага

  # 0520 0006
  (Точки на калибриране 11.3 %RH и 75.3 %RH при температура +25°C)
 • ISO сертификат за калибриране за температура

  ISO сертификат за калибриране за температура

  # 0520 0071
  (измервателен уред с повърхностна сонда; точки на калибриране +60°C; +120°C; +180°C)
 • ISO сертификат за калибриране за влага

  ISO сертификат за калибриране за влага

  # 0520 0106
  (свободно избираеми точки на калибриране от 5 дo 95%RH при +15 дo +35°C или при -18 дo +80°C)
 • ISO сертификат за калибриране за точка на роса при налягане

  ISO сертификат за калибриране за точка на роса при налягане

  # 0520 0136
 • ISO сертификат за калибриране за абсолютно налягане

  ISO сертификат за калибриране за абсолютно налягане

  # 0520 0185
  3 измервателни точки, разпределени в рамките на измервателния обхват (Абсолютно налягане; точност 0.1 дo 0.6; 3 точки, разпределени в рамките на измервателния обхват (0 дo 70 bar))
 • DAKKS сертификат за калибриране за влага

  DAKKS сертификат за калибриране за влага

  # 0520 0206
  (електронни хигрометри; точки на калибриране 11.3%RH и 75.3%RH при температура+25°C)
 • ISO сертификат за калибриране/сонда за К-фактор

  ISO сертификат за калибриране/сонда за К-фактор

  # 0520 0481
 • DAKKS сертификат за калибриране/сонда за U- фактор

  DAKKS сертификат за калибриране/сонда за U- фактор

  # 0520 0981
 • Сертификат за калибриране на въздушни термометри

  # A200 0000

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона -33° ... +180° (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране за относителна влажност

  # RH20 3075

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона 5 % RH ... 95 % RH (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране на контактни термометри

  # S200 0000

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона +20°С ... +200°С (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

Температура на съхранение              

-30 дo +70 °C

Работна температура

-20 дo +50 °C

Тип на батерията

Манганова, малка, Tип AA

Живот на батерията

200 h

Тегло

428 g

Размери

220 x 74 x 46 mm

Материал/Корпус

ABS/TPE/Метал
 
Тип сензор Tип  T (Cu-CuNi)
 
Измервателен обхват                          -200 дo +400 °C
Точност ±0.3 °C (-60 дo +60 °C)
±0.5% от изм. стойност (за останалия обхват)
Разделителна способност 0.1 °C
 
Тип сензор NTC
 
Измервателен обхват -40 дo +150 °C
Точност ±0.2 °C (-25 дo +74.9 °C)
±0.4 °C (-40 дo -25.1 °C)
±0.4 °C (+75 дo +99.9 °C)
±0.5% от изм. стойност (за останалия обхват)
Разделителна способност 0.1 °C
 
Тип сензор Tип K
 
Измервателен обхват -200 дo +1370 °C
Точност ±0.3 °C (-60 дo +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% от изм. стойност (за останалия обхват)
Разделителна способност 0.1 °C
 
Тип сензор за сонда за абсолютно налягане
 
Измервателен обхват 0 дo 2000 hPa
Разделителна способност 0.1 hPa
 
Капацитивен сензор за влага
 
Измервателен обхват 0 дo +100 %RH
Разделителна способност 0.1 %RH
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти