Измервателна система testo Saveris TM

 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
 • Измервателна система testo Saveris TM
TESTO AG
Тesto Saveris- система за мониторинг на измерените данни в съответствие с EN 12830; измерва стойности на температура и влага. Вкл. testo Saveris база (радио
 
Кат. №: 0572 0220

Описание

Новата измервателна система testo Saveris измерва стойности на температура и влага в околната среда и технологичните процеси. Лесната за използване измервателна система дава сигурност и спестява време, благодарение на автоматизирания запис на измерените данни.
testo Saveris е идеален за:
· контрол и документиране на стойностите на температура или влага в производството, за контрол на качеството, както и в сгради
· контрол на температура и влага при съхранение на чувствителни продукти като музейни ценности, лекарства и хранителни продукти
· контрол на храни, съхранявани в хладилни условия
Системата testo Saveris включва радио сонди за измерване на температура и влага. По време на измерването те съхраняват измерените данни и ги прехвърлят към централната база на определени интервали. При превишаване на граничната стойност се установява веднага радио връзка. Посредством двустранно предаване, радио сондата и базата са във взаимен контакт. По този начин измерените данни се записват единствено от базата и не се повлияват от други радио системи.
Ако радио връзката е прекъсната поради някаква причина, се задейства алармен сигнал. Паметта в сондата не позволява загуба на измерените данни при намеса в радио връзката.
В свободно простанство пътят на предаване е приблизително 300 m при честота 868 MHz и приблизително 100 m при честота 2.4 GHz. В сгради, пътят на предаване е силно повлиян от структурни препятствия като стени, хладилни или метални врати. При такива условия радио връзката може да бъде подобрена или удължена с помощта на усилвател (рутер). Сондите са с вътрешни и външни сензори, което ги прави подходящи за различни приложения. Радио сондите могат да бъдат със или без дисплей. Текущо измерените данни, статусът на батерията и качеството на радио връзката са визуализирани на дисплея.
Освен радио сонди, могат да бъдат използвани и такива, свързани директно с Етернет. Използва се съществуващата LAN инфраструктура. Така данните се прехвърлят от сондата към базата дори при големи разстояния. Етернет сондите могат да се използват за по-големи периоди от време, тъй- като са свързани към мрежата и следователно работата им не зависи от батериите. Вградената памет не позволява загуба на вече измерените данни, дори при прекъсване на захранването или на LAN връзката. На дисплея се визуализират текущо измерените данни и статус на сондата. Радио сигналът може да се преобразува в Етернет сигнал с помощта на конвертор.
Базата е сърцето на testo Saveris и може да съхрани 40,000 стойности. Резервна батерия осигурява предаване на алармения сигнал и съхраняване на данните при прекъсване на захранването от мрежата.
Дори без работещ PC, базата записва и контролира измерванията и дава визуален алармен сигнал чрез LED или чрез SMS при превишаване на граничната стойност.
Базата може да обедини 150 радио и Етернет сонди или 450 измервателни канала. Saveris базата е свързана към PC чрез USB или Етернет кабел. Поради това Saveris базата предлага гъвкавост и изключителна сигурност за данните.
Измерените данни се предават от базата към PC, който има инсталиран testo Saveris софтуер. Всички измерени данни се съхраняват централизирано в софтуерната база данни и могат да бъдат изведени по всяко време като таблица или графика. Всички произведени алармени сигнали са подредени хронологически в таблица. Автоматичното създаване на PDF протокол на определени интервали също улеснява документирането. Функцията за регистриране и обединяване на сондите в групи улеснява работата със софтуера. В случай на извеждане на алармен сигнал, ползвателят може да избира между получаване на съобщение чрез e-mail или появата му директно на дисплея на базата.
Предимства на системата testo Saveris:
 • спестяване на време, благодарение на автоматизираното измерване на данните
 • изключителна гъвкавост, поради комбинацията от радио и Етернет сонди
 • лесно инсталиране, конфигуриране и опериране
 • сигурно съхранение на данните
 • продължително документиране на измерените данни
 • включване на алармен сигнал при превишаване на граничните стойности (също при изключен PC)
 • голям обем на паметта
 • захранване от мрежата, допълнителна батерия при нужда за запазване на данните

Софтуер

Приложение

 • Saveris конвертор, 868 MHz

  # 0572 0118

  Преобразува радио сигнала в Етернет сигнал

 • Saveris екстендер

  # 0572 0217

  Преобразува радио сигнала в Ethernet сигнал. Радио честота 868 MHz. За Saveris база с версия на фирмуера V 2.X

 • Saveris конвертор V2.0

  # 0572 0218

  Преобразува радио сигнала в Етернет сигнал, радио честота 868 MHz. За всички Saveris бази с различни версии на фирмуера и за радио сонди с версия на фирмуера V 2.X

 • Saveris рутер (усилвател) V2.0

  # 0572 0219

  Усилва радио сигнала. Радио честота 868 MHz. За Saveris бази с версия на фирмуера V 2.X

 • Saveris мобилно устройство за визуализация (Cockpit Unit)

  # 0572 0222

  Показва алармите и системните данни. Възможност за отпечатване на стойностите, посредством инфрачервен принтер. Могат да бъдат свързани до 8 сонди. Радио, USB и ИЧ интерфейс. Радио честота 868 MHz.

 • Прободна сонда NTC с лентовиден кабел

  # 0572 1001

  Дължина на кабела 2 m, IP 54 Измервателен обхват -40 до +125 °C, ±0,2 °C (-25 ... +80 °C)

 • Saveris T1E Етернет сонда

  # 0572 1191

  С външен изход за NTC сонда

 • Saveris T1 - радио сонда с вътрешен сензор NTC

  # 0572 1210

  Без дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват -35 дo +50 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris T2 - радио сонда

  # 0572 1211

  С изход за външна сонда и вътрешен NTC сензор. Без дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват -35 дo +50 °C -50 дo +150 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X

 • Saveris T1 D - радио сонда с вътрешен NTC сензор

  # 0572 1220

  С дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват -35 дo +50 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris T2 D - радио сонда

  # 0572 1221

  С изход за външна сонда и вътрешен NTC сензор. С дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват: - на вътр. сензор -35 дo +50 °C - на външ. сензор -50 дo +150 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris U1E Eтернет аналогово присъединяващо устройство за стационарни уреди

  # 0572 3190

  С 1 вход за ток/напрежение.

 • Saveris U1 аналогово присъединяващо устройство

  # 0572 3210

  С 1 вход за ток/напрежение. (Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Сонда за температура/влага - 12mm, L=1.3 m

  # 0572 6172
  Измервателен обхват -20 до +70 °C, 0 до +100 %RH
  Точнист ±0,3 °C / ±2 %RH при +25 °C (2 to 98 %RH)   ±0,03 %RH/K
 • Сонда за температура/влага - 4 mm, L= 2,2 m

  # 0572 6174
  Измервателен обхват 0 до +40 °C / 0 до +100 %RH
  Точност ±0,3 °C /±2 %RH at +25 °C (2 to 98 %RH)  ±0,08 %RH/К
 • Saveris H1 E - Етернет сонда за влага 1%

  # 0572 6191

  С дисплей. Измервателен обхват: - на сензора за влага 0 дo 100 %RH - на NTC сензора -20 дo +70 °C

  Точност  ±0.2 °C (0 to +30 °C) 
                   0.5 °C в останалия обхват

              ±1 %RH (< 90 %RH) +0.7 % от изм ст-ст при  +25 °C
             ±1.4 %RH (> 90 %RH) +0.7 % от изм ст-ст при +25 °C
     

 • Saveris H2 E - Етернет сонда за влага 2 %

  # 0572 6192

  С дисплей. Измервателен обхват: - на сензора за влага 0 дo 100%RH - на NTC сензора -20 дo +70 °C

 • Saveris H4E Етернет сонда за влага

  # 0572 6194

  С изход за външна сонда (с дисплей)

 • Saveris H3 - радио сонда за влага

  # 0572 6210

  С вътрешен NTC сензор, без дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват: - на NTC сензора -20 дo +50 C - на сензора за влага 0 дo 100 %RH Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris H3 D радио сонда с вътрешен сензор за влага 3 %

  # 0572 6220

  С дисплей, радио честота 868 MHz. Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris H2D радио сонда с външен сензор за влага 2%

  # 0572 6222

  Радио честота 868 MHz. Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris H4D радио сонда за влага с изход за външна сонда

  # 0572 6224

  Радио честота 868 MHz. Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Прободна сонда Pt100 с лентовиден кабел

  # 0572 7001
  Дължина на кабела 2 m, IP 54 Измервателен обхват -85 до +150 °C
  Клас на точност: А, време за реакция - 35 сек
  Дължина на върха на сондата - 60 mm 
  Клас на защита IP54, диаметър на сондата 3.6 мм
 • Saveris Pt E - Етернет сонда

  # 0572 7191

  С изход за външна Pt100 сонда. С дисплей. Измервателен обхват -200 дo +600 °C

 • Saveris Pt- радио сонда

  # 0572 7211

  С един изход за външна Pt100 сонда. Без дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват -200 дo +600 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris Pt D радио сонда с изход за външна сонда за температура Pt100

  # 0572 7221

  С дисплей, радио честота 868 MHz Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Прободна сонда TC с лентовиден кабел

  # 0572 9001

  Tип K, дължина на кабела 2 m, IP 54 Измервателен обхват -40 до + 220 °C

 • Saveris T4 E, 4- канална Етернет сонда

  # 0572 9194

  С 4 изхода за външни TC сонди. С дисплей. Измервателен обхват: тип T -200 дo +400 °C тип S 0 дo +1760 °C тип K -195 дo +1350 °C тип J -100 дo +750 °C

 • Saveris T3, 2- канална радио сонда

  # 0572 9212

  С 2 изхода за външни TC сонди. Без дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват: - тип K -195 дo +1350 °C - тип J -100 дo +750 °C - тип T -200 дo +400 °C - тип S 0 дo +1760 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Saveris T3 D, 2- канална радио сонда

  # 0572 9222

  С 2 изхода за външни TC сонди. С дисплей, радио честота 868 MHz Измервателен обхват: - тип K -195 дo +1350 °C - тип J -100 дo +750 °C - типT -200 дo +400 °C - тип S 0 дo +1760 °C Необходим е Saveris конвертор V 2.0 (кат.№. 0572 0218) за интегриране на Saveris радио сондите в системата с База с версия на фирмуера V 1.X .

 • Термодвойка с TC адаптор

  # 0602 0644

  Гъвкава, 800mm дълга, фибростъкло, TC Tип K (използва се с ръкохватка, парт.№. 0409 1092) Измервателен обхват -50 дo +400 °C,

  клас на точност 1

 • Здрава въздушна сонда, T/C Tип K

  # 0602 1793
  Измервателен обхват -60 дo +400 °C, клас на точност  2, бързодействие 25 sec
 • Сонда за закрепване на тръби

  # 0602 4592

  За тръба с диаметър от 5 дo 65 mm, със сменяема измервателна глава. Измервателен обхват за кратковременен период - до+280°C, TC Tип K Измервателен обхват -60 дo +130 °C

 • Магнитна сонда

  # 0602 4792

  Сила на сцепление прибл. 20 N, с магнити. За измервания на метални повърхности. TC Tип K Измервателен обхват -50 дo +170 °C

 • Магнитна сонда

  # 0602 4892

  Сила на сцепление прибл. 10 N, с магнити. Използва се при по-високи температури, за измервания на метални повърхности. TC Tип K Измервателен обхват -50 дo +400 °C

 • Гъвкава термодвойка с куплунг и потопяем връх

  # 0602 5693

  За измервания във въздух/отработени газове (не е подходяща за измервания в стопилки), TC Tип K Измервателен обхват -200 дo +1300 °C

 • Гъвкава термодвойка тип К, с куплунг и потопяем връх

  # 0602 5792
  o обхват      -200 … + 1000°С 
  o точност     клас 1 
  o бързод.     5 s 
  o размери     L=500 mm x 1.5 mm
 • Здрава, водоустойчива Pt100 потопяема/прободна сонда

  # 0609 1273

  Измервателен обхват -50 дo +400 °C, точност  клас А (± 0.15°С) , бързодействие            12 s

 • Здрава, Pt100 сонда за храни от неръждаема стомана (IP65)

  # 0609 2272
  Измервателен обхват -50 дo +400 °C, точност  клас А (± 0.15°С), бързодействие  10 s, размери  dia 4 mm x 125 mm,
  от неръждаема стомана (IP65)
 • Водоустойчива NTC потопяема/прободна сонда

  # 0613 1212

  Измервателен обхват -50 до +150 °C, точност ±0.2 °C (-25 to +74.9 °C), бързодействие 10 s

 • NTC сонда за храни от неръждаема стомана (IP65) с PUR кабел

  # 0613 2211
  Измервателен обхват -50 дo +150 °C
  Тонност  ±0.2 °C (-25... +74.9 °C)
               ±0.4 °C (останалия обхват)
  Бързодействие 8 s
  дължина на кабел - 1,6 м
 • Прикрепяаема за тръба сонда чрез Velcro лепенка.

  # 0613 4611
  NTC , обхват -50 до +70 °C, точност  ±0.2  °C (-25 ... +70 °C)/   ±0.4 °C (-50... -25.1 °C) 
  За тръба с максимален диаметър 75 mm,  прикрепяаема  чрез Velcro лепенка, размери 300 mm, бързодействие 60 сек
 • Точна потопяема/прободна сонда

  # 0628 0006

  Кабел -1.5 m , IP 67 Измервателен обхват -35 дo +80 °C,точност    : ±0.2°C (-25 ... +74.9°C) /  ±0.4°C (в останалия обхват),бързодействие: 5 s
   

 • Сонда за закрепване на тръби чрез Velcro лепенка

  # 0628 0020

  За измерване температурата на тръби с диаметър максимум до 120 mm, максимална температура +120°C, TC Tип K Измервателен обхват -50 дo +120 °C

 • Стационарна сонда с алуминиев предпазител

  # 0628 7503

  IP 65 Измервателен обхват -30 дo +90 °C

 • Контактна температурна сонда за стена

  # 0628 7507

  Доказва наличието на недостатъци в строителния материал Измервателен обхват -50 дo +80 °C

 • Къса сонда, IP 54

  # 0628 7510

  Измервателен обхват -20 дo +70 °C

 • Стационарна сонда с предпазител от неръждаема стомана

  # 0628 7533

  TC Tип K Измервателен обхват -50 дo +205 °C

 • Програмен адаптор

  # 0440 6723

  (от mini-DIN до USB) за Етернет сонда и конвертор (необходим е при липса на DHCP сървър)

 • Свързващ кабел

  # 0554 0213

  За стационарни Pt100 сонди с клеми (4-проводна схема)

 • Антена с магнитна основа, с 3m кабел

  # 0554 0524
 • Testo принтер за бързо отпечатване на място

  # 0554 0549

  С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)

 • Saveris предпазна кутия

  # 0572 0200

  За защита на сондите от удар и атмосферни влияния, IP 69 K , подходяща за радио сонди T1 /T1D / T2 / T2D

 • Алармен модул (визуален + звуков), може да бъде свързан към алармения превключвател на базата

  # 0572 9999

  (Ø 70 x 164 mm, 24 V AC/DC / 320 mA, светлина: червена, звук: сирена прибл. 2.4 kHz (изисква се захранващ блок 0554 1749 )

 • ISO сертификат за калибриране за влага

  # 0520 0076

  (дата логер за влага; точки на калибриране 11.3%RH и 75.3%RH при температура +25°C)

 • ISO сертификат за калибриране за температура

  ISO сертификат за калибриране за температура

  # 0520 0151
  (дата логер за температура; точки на калибриране -18°C; 0°C; +60°C)
 • ISO сертификат за калибриране за температура на въздуха

  ISO сертификат за калибриране за температура на въздуха

  # 0520 0171
  Точки на калибриране -8°C, 0°C, +40°C
 • DAKKS сертификат за калибриране за влага

  # 0520 0246

  (дата логер за влага; точки на калибриране 11.3%RH и 75.3%RH при температура +25°C)

 • DAKKS сертификат за калибриране за температура

  DAKKS сертификат за калибриране за температура

  # 0520 0261
  (дата логер за температура; точки на калибриране -20°C; 0°C; +60°C)
 • Сертификат за калибриране на въздушни термометри

  # A200 0000

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона -33° ... +180° (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

 • Сертификат за калибриране за относителна влажност

  # RH20 3075

  Калибриране в 2 точки по избор в диапазона 5 % RH ... 95 % RH (може да се добавят и допълнителни точки). Калибрирането се извършва в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в България.

Памет                                                                   40,000 стойности за канал (общо макс. 10,160,000 стойности)
Размери                                                               225 x 150 x 49 mm
Тегло                                                                   Прибл. 1510 g
Клас на защита                                       IP42
Материал/Корпус                                                Цинк/ пластмаса 
Радио честота                                                      868 MHz / 2.4 GHz
Захранване (абсолютно необходимо)  6.3 V DC захранващ блок; алтернативно чрез 24 V AC/DС куплунг, разход на енергия< 4 W
Акумулаторна батерия                                      Li-ion батерия (за запазване на данните и за извънреден SMS при прекъсване на захранването)
Работна температура                             -10 дo +50 °C
Температура на съхранение                 -40 дo +85 °C
Дисплей                                                   графичен дисплей, 4 контролни бутона
Интерфейс                                              USB, радио, Етернет
Свързване на радио сонди                    макс. 15 сонди могат да бъдат свързани директно чрез радио интерфейс, макс. 150 общо чрез радио/усилвател/конвертор/Етернет, макс. 450 канала
Алармен превключвател                       макс.1 A, макс. 30 W,макс. 60/25 V DC/AC, NC или NO контакт
Монтиране                                               вкл. основа за поставяне на маса и скоба за закачване на стена    
 • Saveris Комплект 1 - 868 MHz

  Saveris Комплект 1 - 868 MHz

  # 0572 0210
  Комплект: 868 MHz, състои се от база 0572 0220, 3 NTC радио сонди без дисплей 0572 1210, захранващ блок за база 0554 1096 и SBE софтуер 0572 0180 вкл. USB кабел.
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти