Газ анализатор testo 320

 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
 • Газ анализатор testo 320
TESTO AG
Газ анализатор testo 320 с графичен дисплей вкл. O2 клетка, акумулаторна батерия и инструкция за работа
 
Кат. №: 0632 3220

Описание

Търсите ли многофункционален уред за ефикасен анализ на димни газове? Който безотказно да решава всяка задача при работа с горивната система? И да е лесен за използване? Новият testo 320 отговаря на всички тези изисквания, защото е създаден точно за това. Testo 320 има цветен дисплей с висока разделителна способност, който визуализира графично измерените данни. Той има ясно обозначени и лесни за използване измервателни менюта. Testo 320 е изключително здрав, ергономичен и с естетичен дизайн. Доставя се с една O2 клетка, както и с температурен сензор, вграден в сондата за димни газове за директно измерване на температура и O2. Допълнително се оборудва и с СО клетка. На базата на тези данни уредът изчислява други измервателни параметри като CO2, к.п.д. и загуба на димни газове. Могат да се измерят тягата в комина и налягането на газа с помощта на сонда за фино налягане.
 • Дисплей с висока разделителна способност
 • TÜV-изпитан, съгласно EN 50379, Част 1-3
 • Смяна на клетките от потребителя
 • Памет за до 500 измервателни протокола 
 • Лесна смяна на сондите
 • Лесно управление на измерените данни : чрез изпозване на софтуер easyheat (опция)  или чрез мобилното приложение за Андроид testo Combustion


Приложения: 

- Измерване на димни газове
- Измерване на тяга
- Газов дебит и статично налягане на газа
- Откриване на утечки на газ
- Измерване на CO в ок. среда
- Измерване на диференциална температура
 
 
 
 

testo 320 - газ анализатор за малки горивни системи

 • Комплект шлаухи

  # 0554 1203

  За измерване налягането на газа за testo 327 / testo 330-LL

 • Комплект за диференциална температура

  # 0554 1208

  Състои се от 2 Velcro сонди и температурен адаптер testo 327

 • Гъвкава пробовземна тръба

  # 0554 9764

  Дължина 330 mm, Ø 10 mm, максимална температура 180 °C

 • Мини сонда за температура на околния въздух

  # 0600 3692

  Максимална температура +80°C. За отделно измерване температурата на околния въздух Измервателен обхват 0 дo +80 °C

 • Компактна сонда за димни газове

  # 0600 9740

  Дължина 180 mm, Ø 6 mm, максимална температура 500°C

 • Компактна сонда за димни газове

  # 0600 9741

  Дължина 300 , Ø 6 mm, максимална температура 500°C

 • Сонда за димни газове

  # 0600 9760

  Дължина 180 mm, ∅ 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение

 • Сонда за димни газове

  # 0600 9761

  Дължина 300 mm, ∅ 8 mm, максимална температура 500 °C, TÜV одобрение

 • Сонда за димни газове

  # 0600 9762

  Дължина 180 mm, ∅ 6 mm, максимална температура 500 °C

 • Сонда за димни газове

  # 0600 9763

  Дължина 300 mm, ∅ 6 mm, максимална температура 500 °C

 • Гъвкава сонда за димни газове

  # 0600 9770

  Дължина 330 mm , термодвойка NiCr-Ni, максимална температура 180 °C, температура за кратък период от време 200 °C. Може да се извива до 90° за измерване на труднодостъпни места. Шланг 2.2. m; прахов филтър, диаметър 9 mm.

   

 • Температурна сонда за подаващ въздух

  # 0600 9787

  Дълбочина на вкарване 190 mm Измервателен обхват 0 дo +100 °C

 • Температурна сонда за подаващ въздух

  # 0600 9797

  Дълбочина на вкарване 60 mm Измервателен обхват 0 дo +100 °C

 • Бързодействаща пружинна контактна сонда-термодвойкаTип K (NiCr-Ni)

  # 0604 0194

  Измервателен обхват за кратък период от време +500°C (Куплунг, свързващ кабел - изисква се 0430 0143 или 0430 0145 ) Измервателен обхват -200 дo +300 °C

 • Пръстеновидна сонда за измерване на O2

  # 0632 1260

  За измерване съдържанието на О2 в подаващия въздух

 • Сонда за CO в околния въздух

  # 0632 3331

  (за откриване на CO в сгради и помещения) Измерв. обхват: 0 до +500 ppm CO

 • Сонда за фино налягане

  # 0638 0330
  Сонда за фино - за проверки на отоплителни системи  / 4 Pascal измерване
  Температура - Тип K 
          Обхват:     Зависи от сондата, max. -40... +1200 °C
                            -200 to +300 °C (с контактна сонда 0604 0994
         Точност:     ±0.5 °C (-40 ...+100 °C)
                             ±0.5 % от изм. ст-ст (< +100 °C)  ±1 единица
  Диференциално налягане
          Обхват      --9999.9 ... +9999.9 Pa
         Точност       ±3 % от изм. ст-ст (+10.00 ...+9999.9 Pa)  ±1 единица
  Скорост              0.15 ...3 m/s
   
   
 • Системен куфар

  # 0516 3300

  (височина: 130 mm) за уреда, сондите и аксесоарите

 • Системен куфар на две нива

  # 0516 3301

  (височина: 180 mm) за уреда, сондите и аксесоарите

 • Резервен прахов филтър (10 бр.)

  # 0554 0040

  (за CO сонда за димни газове)

 • Testo принтер за бързо отпечатване на място

  # 0554 0549

  С безжичен инфрачервен интерфейс. Доставя се с 1 ролка термо хартия и 4 AA батерии. (за отпечатване на измерените стойности на място)

 • BLUETOOTH® принтер

  # 0554 0553

  Комплект с безжичен Bluetooth интерфейс, вкл. 1 ролка термо хартия, акумулаторна батерия и захранващ блок

 • USB захранващ адаптор с кабел

  # 0554 1105
 • PC софтуер Еasyheat

  # 0554 3332

  Показва измерените стойности под форма на диаграми, таблици и управлява данните

 • Резервен прахов филтър (10 бр.)

  # 0554 3385
 • ISO сертификат за калибриране за димни газове

  ISO сертификат за калибриране за димни газове

  # 0520 0003
  (точки на калибриране 2.5% O2; 100 и 1000 ppm CO; 800 ppm NO; 80 ppm NO2; 1000 ppm SO2)
CO (с H₂-компенсация) 
 
Измервателен обхват
0 до 8000 ppm
Точност
±10 ppm или ±10 % от изм. стойност (0 до 200 ppm)
±20 ppm или ±5 % от изм. стойност (201 до 2000 ppm)
±10 % от изм. стойност (2001 до8000 ppm)
Разделителна способност
1 ppm
Време за реакция t₉₀
< 40 s                                                                                                                 
 
COlow                                
                                                                                           
Измервателен обхват
0 до 500 ppm
Точност
±2 ppm (0 до 39.9 ppm)
±5 % of mv (40 до 500 ppm)
Разделителна способност
0.1 ppm
Време за реакция t₉₀
< 40 s                                                                                                                   
 
Тяга                                     
                                                                                          
Измервателен обхват
-9.99 до +40 hPa
Точност
±0.02 hPa или ±5 % от изм. стойност (-0.50 до +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61до +3.00 hPa)
±1.5 % от изм. стойност (+3.01 до +40.00 hPa)
Разделителна способност
0.01 hPa със сонда за фино налягане 0.001 hPa                                            
 
Температура                      
                                                                                               
Измервателен обхват
-40 до +1200 °C                                                                                                  
Точност
±0.5 °C (0 до +100.0 °C)
±0.5 % от изм. стойност (в останалия обхват)
Разделителна способност
0.1 °C (-40 до +999.9 °C)
1 °C (> +1000 °C)
 
КПД, Eta (изчислява се)   
                                                                                               
Измервателен обхват
0 до 120 %
Разделителна способност
0.1 %                                                                                                                 
 
Загуба на димни газове   (изчислява се)
                                                                    
Измервателен обхват
0 до 99.9 %
Разделителна способност
0.1 %                                                                                  
 
Изчисляване на CO₂ (изчислява се от O₂)
                                                                 
Измервателен обхват
0 до CO₂ max
Точност
±0.2 Vol.%
Разделителна способност
0.1 Vol.%                                                                         
 
Измерване на налягане                                 
 
Измервателен обхват
0 до +300 hPa
Точност
±0.5 hPa (0.0 до 50.0 hPa)
±1 % от изм. стойност (50.1 до 100.0 hPa)
±1.5 % от изм. стойност (в останалия обхват)
Разделителна способност
0.1 hPa със сонда за фино налягане 0.01 hPa           
 
CO (без H₂-компенсация)                             
                                                                             
Измервателен обхват
0 до 4000 ppm
Точност
±20 ppm (0 до 400 ppm)
±5 % от изм. стойност (401 до 2000 ppm)
±10 % от изм. стойност (2001 до  4000 ppm)                      
Разделителна способност
1 ppm
 
CO в ок. среда                                                 
с CO сонда 0632 3331                                     
Измервателен обхват
0 до 500 ppm
Точност
±5 ppm (0 до 100 ppm)
±5 %  от изм. стойност (> 100 ppm)
Разделителна способност
1 ppm
 
 
CO₂ в ок. среда                                              
със сонда за CO₂ в ок. среда  0632 1240      
Измервателен обхват                                   
0 до 1 Vol.%
0 до 10000 ppm
Точност
±75 ppm или ±3 % от изм. стойност
(0 до 5000 ppm)
±150 ppm или ±5 % от изм. стойност
(5001 до 10000 ppm)
 
Измерване на утечки на горивни газове 
със сонда за откриване на утечки 0632 3330
Измервателен обхват
0 до 10000 ppm CH₄ / C₃H₈; 
Точност
Оптичен дисплей (LED) със звуков сигнал
Време за реакция t₉₀
< 2 s
 
 
Общи технически данни                      
                                                                                                   
Гаранция
Уред: 24 месеца; Сонда: 24 месеца;
Клетки: 24 месеца; акум. батерия: 12 месеца
Размер на дисплея
240 x 320 pixels
Вид на дисплея
Цветен графичен дисплей
Захранване
Батерия: 3.7 V / 2,400 mAh; Захранващ блок: 6 V / 1.2 A
Памет
500 измерени стойности
Температура на съхранение
-20 to +50 °C
Тегло
573 g
Размери
240 x 85 x 65 mm
Работна температура
-5 до +45 °C
 
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти

 • Testo 330i - газ анализатор с дистанционно управление

  Testo 330i - газ анализатор с...

  Ново поколение газ анализатори, чийто показания се отчитат на Вашият смартфон или таблет. Уредът е подходящ за работа при неблагоприятни...
 • Газ анализатор testo 300

  Газ анализатор testo 300

  testo 300 – ново поколение смарт газ анализатор, вкл. O2-/CO-клетка и USB захранващ адаптор
 • Газ анализатор testo 330-1 LL Facelift

  Газ анализатор testo 330-1 LL Facelift

  Газ анализатор testo 330-1 LL с удължен живот на клетките, вкл. O2-/CO-клетка; без H2-компенсация и акумулаторна батерия