Цифрова ндикация/настройка DIS12

  • Цифрова ндикация/настройка DIS12
VEGA
Цифрова ндикация/настройка без външно изахранване за преобразуватели на налягане
 
Кат. №: DIS12

Описание

Използва се с VEGAWELL 72 HART, VEGABAR 74/75 преобразуватели на налягане

 

Преглед на предимствата
- с висококачествен филтър за вентилация
- за монтаж на шина или стена
- LC дисплей за цифрово и псевдо-аналогово показание на измереното нивото
- показание: -9999...9999 с плаваща десетичната запетая
- защита: IP67
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук