C931/C932/C933 - комбинирани уреди за pH, mV, йони, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и

  • C931/C932/C933 -  комбинирани уреди  за pH, mV, йони, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и
CONSORT
Графичен, осветяем дисплей с висока разделителна способност визуализира всички измервания и работни параметри като температура, час и дат
 
Кат. №: C93X

Описание

Графичен, осветяем дисплей с висока разделителна способност визуализира всички измервания и работни параметри като температура, час и дата.
Многоточково (1...5) калибриране на pH електроди с някой от деветте предварително програмирани и петте, определени от ползвателя стандарти.
Многоточково (1...3) калибриране на електродите за проводимост за нарастваща линейност с някой от трите предварително програмирани или определени от ползвателя стандарти.
Калибриране в две точки + корекция на йон-селективни електроди (C933).
На дисплея се показва пълно ръководство с кратки инструкции на избран от Вас език (английски, фламандски, френски, немски).
Показва се GLP доклад на екрана.
Оперирането с галваничен кислороден електрод не изисква време за поляризация.
Защита чрез парола предотвратява всеки неоторизиран достъп до уреда.
Три години гаранция.
Памет за съхранение на до 3600 стойности + час и дата.
Програмируемо извеждане на запис.
Дву-канална връзка с компютър, използвайки RSS232.
Здрава кутия устойчива на прах и напръскване. 
Възможност за работа със захранващо устройство (120/230 VAC), акумулаторни батерии или 9...15 VDC. 
Опция 12 V адаптор за кола позволява да се работи в кола или да си зареждат акумулаторите когато се пътува до следващо място за измерване.
Софтуерът дава възможност за преглед, съхранение и редактиране на измерените резултати във Вашия компютър.
--------------------------------------------------------- 
C931 -  комбиниран уред за pH, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи
разтворени вещества и температура 
            1 измервателен канал
            1 температурен канал
-------------------------------------------------------- 
C932 - комбинирани уред за pH, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура
           1 измервателен канал
           1 температурен канал
------------------------------------------------------- 
C933 - комбиниран уред за pH, mV, йони, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура
           1 измервателен канал
           1 температурен канал

pH:                                                   -2...+16 pH
mV:                                                   ± 2000 mV
Йони:                                               10-11...10+1, всяка единица (С933)
Проводимост:                                  0...2000 mS/cm
Съпротивление:                              0...200 Mohm.cm
Соленост:                                        0...70 ppt
Общи разтворени вещества:          0...100 g/l
Разтворен кислород:                      0...60mg/l, 0...600 % (С932 и С933)
Налягане:                                        800...1100 hPa
Температура:                                  -30...+130°C
Разделителна способност:             0.001 pH, 0.1 mV, 0.001µS/cm, 1 ohm.cm, 0.01 mg/l, 0.1 ppt, 0.1°C

 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук