C3010, C3020, С3030, C3040, С3050 - комбинирани уреди за рН, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, йони, редукция-

 • C3010, C3020, С3030, C3040, С3050 - комбинирани уреди за рН, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, йони, редукция-

Описание

Голям, осветяем дисплей визуализира всички канали едновременно.
Микропроцесор контролира био-електронния уред за измерване на rH2, при изследване на биологичното качество на водата или при заболяване на течностите в тялото, съгласно метода на Винсънт (С3050).
Показва mV, по отношение на стандартния водороден електрод (С3050).
Позволява едновременно измерване на всички параметри в същия разтвор (С3050).
Изчислява съпротивление (ohm) и количествено определяне по Винсънт (µW) (С3050).
Многоточково (1...5) калибриране на pH електроди с някой от деветте предварително програмирани и петте, определени от ползвателя буферни таблици.
Многоточково (1...3) калибриране на електродите за проводимост за нарастваща линейност с някой от трите предварително програмирани или определени от ползвателя стандартни таблици.
Многоточково (2...5) калибриране + корекция на йон-селективни електроди (С3030, С3040).
На дисплея се показва пълно ръководство с кратки инструкции на избран от Вас език (английски, фламандски, френски, немски.
Показване на GLP доклад.
Оперирането с галваничен кислороден електрод не изисква време за поляризация (С3020, C3030).
Защита чрез парола предотвратява всеки неоторизиран достъп до уреда.
Три години гаранция.
Памет за съхранение на до 12000 стойности + час и дата.
RS232 интерфейс за връзка с принтер
Здрава кутия устойчива на прах и напръскване.
Възможност за работа със захранващо устройство (120/230 VAC), акумулаторни батерии или 9...15 VDC.
Опция 12 V адаптор за кола позволява на уреда да работи и в кола.
Софтуерът дава възможност за преглед, съхранение и редактиране на измерените резултати във Вашия компютър.

 
 
 
------------------------------------------------
C3010 - комбиниран уред за pH, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества и температура
2 независими канала за всички измервания
-------------------------------------------------
C3020- комбиниран уред за pH, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура
2 независими канала за всички измервания
 
------------------------------------------------
C3030- комбиниран уред за pH, йони, mV, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура
2 независими канала за всички измервания
 
------------------------------------------------
C3040 - комбиниран уред за pH, mV, йони, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества, разтворен кислород и температура
6 независими канала за всички измервания
2 канал за проводимост
-----------------------------------------------
C3050- BEV анализатор за pH, оксидация-редукция, rH2, проводимост, относително съпротивление, соленост, общи разтворени вещества и температура
2 независими канала за всички измервания
1 канал за mV
 • Електрод за проводимост

  # SK10B
  SK10B, епоксидно тяло, работна температура 0...80°C, константа 1 cm-1 SK10T + ATC, епоксидно тяло, работна температура 0...80°C, константа 1 cm-1
 • Електрод за проводимост SK20B и SK20T

  # SK20B
  SK20B за проводимост, стъклено тяло, 0...100°C, 1 cm-1 SK20T за проводимост + ATC, стъклено тяло, 0...100°C, 1 cm-1
 • Електрод за проводимост SK21T

  # SK21T
  SK21T + ATC, стъклено тяло, 0...100°C, 0.1 cm-1
 • Електрод за проводимост SK23T

  # SK23T
  SK23T + ATC, стъклено тяло, 0...100°C, 10 cm-1
 • Електрод за проводимост SK40T + АТС температурна сонда

  # SK40T
  SK40T за проводимост + ATC, епоксидно тяло, 4-полюсен, 0.6 cm-1, 0...80°C
 • Електрод за рН

  # SP10B
  SP10B pH, епоксидно тяло, уплътнен, 0...13 pH, 0...80°C SP10T pH + ATC, епоксидно тяло, уплътнен, 0...13 pH, 0...80°C
 • Електрод за рн SP20B

  # SP20B
  SP20B pH без температурна функция, стъклено тяло, уплътнен, 0...13 pH, 0...100°C SP20T pH + ATC, стъклено тяло, уплътнен, 0...13 pH, 0...100°C
 • ATC сонда

  # ST10N
  ST10N температурна сонда, Pt1000, неръждаема стомана, -30...+130°C
 • DIS-1 софтуер с USB кабел

  DIS-1 софтуер с USB кабел

  # A2005
  DIS-1 софтуер с USB кабел
 • 12 V адаптор

  12 V адаптор

  # A4049
  12 V адаптор за захранване от кола (опция)
 • Комплект за монтиране на стена (опция)

  Комплект за монтиране на стена (опция)

  # A4800
 • Буфер рН 4.00

  # B504
  B504 coloured buffer 4.00 pH, опаковка от 500 ml
 • Буфер рН 7.00

  # B507
  Буфер рН 7.00, опаковка от 500 ml
 • Буфер рН 10.01

  # B510
  Буфер рН 10.01, опаковка от 500 ml
 • Електролит B520, 3 M KCl

  # B520
  Електролит B520, 3 M KCl, опаковка от 500 ml
 • Почистващ разтвор B530

  # B530
  Почистващ разтвор B530, опаковка от 500 ml
 • Калибрационен разтвор 0.01М KCL

  # B560
  Калибрационен разтвор за проводимост 0.01М KCL (1413 µS/cm), опаковка от 500 ml
 • Калибрационен разтвор 0.1М KCL

  # B561
  Калибрационен разтвор 0.1 M KCl (12.88 mS/cm), опаковка от 500 ml
 • Калибрационен разтвор 1М KCL

  # B562
  Калибрационен разтвор 1 M KCl (111.8 mS/cm), опаковка от 500 ml
 • Статив за електроди SH300

  # SH300
  Статив за 3 стандартни електрода с тежка основа и здрави подвижни рамена.
pH: -2...+16 pH
pH: 0...14 pH (С3050)
mV: ± 2000 mV
rH2: 0...42 rH2 (С3050)
µW: 0...400000 µW (С3050)
Проводимост: 0...2000 mS/cm
Ion: 10-11...10+1, всяка единица (С3030, С3040)
Относително съпротивление: 0...200 Mohm.cm
Соленост: 0...70 ppt
Общи разтворени вещества: 0...100 g/l
Температура: -5...+105°C
Разтворен кислород: 0...60mg/l, 0...600 % (С3020, С3030, С3040)
Въздушно налягане: 800...1100 hPa (С3020, С3030)
Разделителна способност: 0.001 pH, 0.1 mV, 0.001µS/cm, 1 ohm.cm, 0.01 mg/l, 0.1 ppt, 0.1°C
Разделителна способност: 0.001 pH, 0.1 mV, 0.01rH2, 0.001µS/cm, 1 ohm.cm, 0.01 mg/l, 0.1 ppt, 0.1° C (С3050)
 
 • C3010K - комплект за проводимост

  C3010K - комплект за проводимост

  # C3010K
  C3010K комплект за µS/mS/°C: C3010 + електрод за проводимост/температура SK10T + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3010P - комплект за pH

  C3010P - комплект за pH

  # C3010P
  C3010 + pH/ATC електрод SP10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10) + 50 ml електролит (3M KCl)
 • C3010T- комплект за pH/µS/mS/°C

  C3010T- комплект за pH/µS/mS/°C

  # C3010T
  C3010 + pH/ATC електрод SP10T + електрод за проводимост/ATC SK10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3010X - комплект без електроди

  C3010X - комплект без електроди

  # C3010X
  C3010 + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3020K- комплект за проводимост

  C3020K- комплект за проводимост

  # C3020K
  C3020 + електрод за проводимост / температура SK10T + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3020P - комплект за pH

  C3020P - комплект за pH

  # C3020P
  C3020 + pH/ATC електрод SP10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10) + 50 ml електролит (3M KCl)
 • C3020T - комплект за pH/μS/mS/O2/°C

  C3020T - комплект за pH/μS/mS/O2/°C

  # C3020T
  C3020 + pH/ATC електрод SP10Т + електрод за проводимост/ATC SK10Т+ електрод за разтворен кислород SZ10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3020Z - комплект за O2

  C3020Z - комплект за O2

  # C3020Z
  C3020 + електрод за разтворен кислород SZ10T
 • C3030K - комплект за проводимост

  C3030K - комплект за проводимост

  # C3030K
  C3030 + електрод за проводимост/ температура SK10T + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3030P - комплект за pH

  C3030P - комплект за pH

  # C3030P
  C3030 + pH/ATC електрод SP10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10) + 50 ml електролит (3M KCl)
 • C3030T- комплект за pH/μS/mS/O2/°C

  C3030T- комплект за pH/μS/mS/O2/°C

  # C3030T
  C3030 + pH/ATC електрод SP10Т + електрод за проводимост/ATC SK10Т+ електрод за разтворен кислород SZ10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3030X - комплект без електроди

  C3030X - комплект без електроди

  # C3030X
  C3030 + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3030Z - комплект за O2

  C3030Z - комплект за O2

  # C3030Z
  C3030 + електрод за разтворен кислород SZ10T
 • C3040K - комплект за проводимост μS/mS/°C

  C3040K - комплект за проводимост μS/mS/°C

  # C3040K
  C3040 + електрод за проводимост / температура SK10T + 3x50 ml стандарти за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3040T- комплект за pH/μS/mS/°C

  C3040T- комплект за pH/μS/mS/°C

  # C3040T
  C3040 + pH /ATC електрод SP10Т + електрод за проводимост/ATC SK10Т + електрод за разтворен кислород SZ10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3040X - комплект без електроди

  C3040X - комплект без електроди

  # C3040X
  C3040 + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10), 50 ml електролит (3M KCl) + 3x50 ml стандартни разтвори за проводимост (0.01, 0.1 и 1M KCl)
 • C3050T- комплект за pH/μS/mS/°C

  C3050T- комплект за pH/μS/mS/°C

  # C3050T
  C3050 + pH/ATC електрод SP20Т + ORP електрод SP60X + кабел SC01B + електрод за проводимост SK20T + 2x50 ml буфери (pH 4 и 7) + 50 ml електролит (3M KCl) + 50 ml стандартен разтвор за проводимост (0.01M KCl) + статив за електроди SH300
 • С3040P - комплект за pH

  С3040P - комплект за pH

  # С3040P
  С3040 + pH/ATC електрод SP10T + 3x50 ml буфери (pH 4, 7 и 10) + 50 ml електролит (3M KCl)
 • С3040Z - комплект за кислород

  С3040Z - комплект за кислород

  # С3040Z
  С3040 + електрод за разтворен кислород SZ 10T
 

Форма за запитване

За по-конкретно запитване моля изберете някоя от следните категории.

Съгласен съм фирма Глобал-Тест ЕООД да използва предоставените от мен лични данни, съгласно европейските изисквания при условията описани тук

Подобни продукти