Сервиз

ГЛОБАЛ-ТЕСТ EООД

Глобал-Тест EООД извършва:

  • гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички продукти, които продава
  • пуск и наладка на всички видове нивомери
  • сключва договор за извънгаранционно обслужване на уреди

 

Форма за сервизна поръчка

 

Гаранционни условия:

Повреди,  причинени от лош транспорт, неправилна експлоатация, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в техническата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, ползване на некачествени консумативи и принадлежности, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или други, независещи от доставчика причини, се отстраняват за сметка на клиента.

От гаранцията на производителя се изключват:

  • бързоизносващи се части: акумулатори, батерии, фото-клетки, печатащи устройства и консумативи.
  • повреди, причинени от външни влияния, щети от сътресения, прегряване, вода, влага или киселини

Гаранцията отпада при :                    

  • нарушен външен вид, изтрит или нечетлив сериен номер.
  • повреди, причинени от други модули, използвани съвместно с доставената техника

Гаранцията не покрива:

  • разходи за ремонти, настройка или подобни, чието извършване е било необходимо, успоредно с гаранционните услуги
  • допълнителните разходи за транспортиране на апаратурата до сервизната база, както и за посещение  на сервизен специалист на място

Извършването на гаранционни услуги не води  до удължаване на гаранционния срок!

Претенции за анулиране, редуциране на цената или обезщетение са изключени!

 
 
------------------------------------------------------------------
Георги Георгиев
тел.: 02/ 953 07 96; 953 29 56  факс: 02/ 952 51 95, GSM: 0899 90 85 32
e-mail:
Сервиз на уреди TESTO, CASELLA, KERN
 


Румен Андронов
тел.: 02/ 953 07 96; 953 29 56 факс: 02 / 952 51 95
e-mail:
Уреди VEGA, сервиз на уреди VEGA и TESTO
 
 
Христо Медаров
тел./факс: 02/ 866 77 62 , GSM: 0888 20 75 70
e-mail:
Сервиз, наладка и пуск на уреди VEGA