Калибриране

КАЛИБРИРАНЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАГА И СКОРОСТ НА ВЪЗДУШЕН ПОТОК

АКРЕДИТИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ISO 17025 ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ
 
ТОТАЛ-ТЕСТ ООД
1612 София, бул. Цар Борис III 86-90 бх. Б ет.1
тел.: (02) 480 65 90, тел./факс: (02) 954 97 66
Мобилен тел.: 0899 90 85 22
e-mail:office@total-test.eu
 
 
 
ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
Извършва калибриране на:
  • Течностни, цифрови, СЖ термометри в обхвата от -33ºC до +200ºC
  • Контактни термометри в обхвата от 20ºC до +200ºC
  • ИЧ термометри  в обхвата от -20ºC до 150ºC
  • Влагомери за относителна влажност на въздуха в обхвата от 5% до 95%
  • Уреди за измерване скорост на движение на въздуха в обхвата от 0,15 m/s до 30 m/s
 
 

КАЛИБРИРАНЕ В ГЕРМАНИЯ

Фирма ГЛОБАЛ-ТЕСТ ЕООД предлага калибриране на новозакупени и  ползвани уреди в акредитирана по ISO 17025 лаборатория в Германия, с издаване на DAKKS-сертификати за следните параметри:
  • физични параметри (температура, влага, скорост на въздушен поток, обороти, дебит,  време -секундомери)
  • механични измервания (налягане, еталонни теглилки)
  • електрически измервания (ток, напрежение, честота, съпротивление, токови клещи)
  • осцилоскопи
  • геометрични размери (краищни мерки, шублери, микрометри, индикатори)