Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки

  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки
  • Нова мониторингова система за музеи, архиви, галерии и библиотеки

Точно като хората и произведенията на изкуството се нуждаят от определен микроклимат за да се „чувстват“ комфортно. Ако такъв не е осигурен при съхранение или излагане на експонатите, те могат да се повредят, което би намалило тяхната стойност. Освен осветеността, отклоненията във влагата и температурата оказват отрицателно въздействие върху картини, скулптури или печатни произведения.

Системата за мониторинг  testo 160 измерва, контролира и документира температура, влага, осветеност, UV радиация, CO2 концентрация и атмосферно налягане непрекъснато, точно и автоматично.

Дата логерите прехвърлят измерените стойности чрез безжична LAN мрежа към онлайн сървър - Testo Cloud. От тук достъпът до тях се осъществява от всяко едно място, с помощта на  PC/таблет/смартфон, имащи връзка с интернет. Ако зададените горни и долни гранични стойности бъдат нарушени, се извежда аларма чрез SMS и/или e-mail. За осветеността, също може да бъде изведена аларма ако количеството акумулирана светлина в рамките на ден, седмица или месец превиши граничната стойност.

Дата логерите са създадени специално за използване в изложбени зали, където целта е да останат незабележими на фона на експонатите. Благодарение на декоративната капачка, те могат да се слеят с околната действителност. Тези декоративни капачки се предлагат като опция и могат да бъдат боядисани или декорирани, съобразно стената.

Логерите имат вътрешни и/или външни сензори. Благодарение на техния дизайн и размер са идеални за осъществяване на контрол в малки стъклени витрини, в които дата логерът не може да бъде поставен.

Повече информация