МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА С TESTO SAVERIS 2

  • МОНИТОРИНГ НА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА С TESTO SAVERIS 2

Нова система от дата логери за мониторинг на температура и влага от TESTO

Мониторингът на температурата и влагата е изключително важен за много отрасли, особено при съхранение на хранителни и фармацевтични продукти. Непрекъснатото следене на тези стойности досега костваше много време, средства и често е съпроводено с трудности от различно естество като сложно инсталиране, големи разходи за поддръжка на системата и софтуер, ръчно изчитане на дата логерите и др.

TESTO ви представя новото си революционно решение!

Системата  testo Saveris 2, с която следите и контролирате околните условия бързо, лесно, по всяко време и от всяко място!

Всички стойности на температурата и влагата, измерени във вашите складови и работни помещения се регистрират изключително точно от WIFi дата  логери и се прехвърлят към онлайн сървър на Testo, наречен Облак, посредством безжична LAN мрежа. Измерените данни се запаметяват  в Облака като достъп до тях имате по всяко време с помощта на смартфон, таблет или РС. При превишаване на зададените гранични стойности, системата ви известява незабавно с e-mail  или SMS.

 

Защо testo Saveris 2?:

  • Регистрираш се и работиш – не е нужно инсталиране на софтуер за да използвате testo Saveris 2. Всичко от което имате нужда е интернет връзка, безжична LAN мрежа и обикновен уеб браузър
  • Автоматично прехвърляне на данни – измерените стойности се прехвърлят автоматично към Тesto Облака чрез безжична LAN мрежа. Вече не е необходимо ръчно изчитане на дата логерите.
  • Сигурност на данните – измерените данни са сигурно запаметени на две места - в WIFi дата логерите и в Тesto Облака
  • Надеждни аларми – превишаването на граничните стойности генерира незабавно e-mail или SMS. Това дава възможност за бърза реакция при рискова ситуация.
  • Гъвкав достъп до данните – може да преглеждате всички измерени стойности по всяко време и от всяка точка на света с помощта на смартфон, таблет или РС
  • Голям избор от сонди – предлагат се различни сонди за температура и влага, които могат да се присъединят към дата логерите

 

Съществуват две версии за достъп до Облака на Testo :

 Basic –  версия с безплатен достъп, но с ограничени възможности (само един човек има права да
администрира цялата система, съхранение на данните до 3 месеца, фиксиран измервателен цикъл) 

Advanced – платена версия, но с много разширени възможности (5 човека с достъп до данните, 
информацията се пази 1 година, възможност за определяне на измервателните интервали и т.н.)

 

Само сега може да се възползвате от нашата промоционална оферта:

От 02.02.2016 до 30.06.16 e валидна нова промоция - "Advanced for free" - всеки клиент, който се регистрира на saveris.net автоматично получава безплатно разширената Advanced функционалност за следващата 1 г .

Видовете лизензи валидни от 02.02.16 и функционалности

                                                                                                        Basic                                           Advanced      
Общо
Количество на логерите
неограничено
неограничено
 
 
Настройки
Време на съхранение на информацията
max. 3 месеца
max. 2 години
Създаване на измервателни групи / зони
не
да
Индивидуална настройка на цикъла на комуникация
да, но по-малко от 1 час
да, без ограничение
Индивидуална настройка на измервателния цикъл 
не, фиксирано на 15 min
1 min … 24 h
 
 
 
Аларми
Аларми чрез софтуер
да
да
Аларми чрез email
да
да
Аларми чрез SMS
не
да, но ограничено количество *
Няколко получатели на алармените съобщения по имейл
да, до  3
да, неограничено
Няколко получатели на алармените съобщения чрез SMS
не
да, ограничено до  10 (Потребителите могат да получават само SMS)
Системни предупреждения
да
да
 
 
Анализи
Табличен вид
да
да
Графичен вид
да
да
Преглед на алрмите
да
да
Сравняване на точки на измерване
не, само една по една
да, до 10
 
 
Доклади
Ръчно извеждане на доклади в  .csv
да
да
Ръчно извеждане на доклади в .pdf
да
да
Автоматични доклади
не
да
Няколко получатели на автоматични доклади
не
да
Потребителско управление 
Няколко потребители
не, само 1
да, до10
Различните потребителски роли
не
да
 
 
Basic                
Advanced 2016
Време
неограничено
12 месеца                                                
24     месеца                                        
 36 месеца
Email-Aларми
неограничен брой
неограничен брой
неограничен брой
неограничен брой
SMS-Аларми
не
25 на логер
50 на логер
75 на логер
Цена
безплатно
35 лв без ДДС логер/12 месеца
(=2.92 лв за месец)
61 лв без ДДС логер/24 месеца
 (=2,54 лв за месец)
78,лв без ДДС логер/36 месеца
 =2,17 лв за месец)