Категория: Шум

  • Шум

    Излагането на прекомерен шум е сериозен професионален риск, което може да доведе до загуба на слух. Околният шум също може да причини неудобства. Уредите за измерване на шум имат съществена роля, както при определяне на шума в работна среда, така и за измерване на промишлен и околен шум. Глобал-Тест предлага шумомери на фирмите Тesto и Casella. За приложения, където изискванията към шума са по-високи са подходящи шумомерите на Casella, тъй-като имат възможност за измерване на еквивалентно ниво, имат октавни филтри и обхвата им на измерване е по-голям.