Категория: Разход

  • Разход

    Инструменти за измерване на разход измерват количеството вещество, което преминава  през напречно сечение на тръба за единица време. Измереното количество е изведено като маса или обем. Глобал-Тест предлага пълна гама ротаметри за контрол и измерване на дебит на газове и течности на фирма Kobold. Фирмата е производител и на прецизни разходомери, индикатори на поток, манометри, прибори за следене и измерване на температура с широко приложение в промишлената автоматика.