Категория: Плътност

  • Плътност

    Пропорцията на твърдото вещество в течностите се определя с помощта на измерването на плътност.