Категория: Налягане

 • Налягане

   Наред с температурата, налягането е една е от най-важните и измервани величини в областта на проучванията, инженеринговата дейност и ОВК сектора. Глобал-Тест предлага широка гама уреди за измерване на абсолютно и диференциално налягане с различен обхват.
  За мониторинг на работната среда в лаборатории Тesto предлага уреда testo 622 за регистриране на температура, влага и абсолютно (барометрично) налягане.
  При хладилните и климатични системи, както и при термопомпите  следенето на налягането, температурата, прегряването и преохлаждането  е от съществено значение за оптималното функциониране на системата.
  Глобал-Тест предлага съвременни цифрови многофункционални уреди за пускане в експлоатация, поддръжка и обслужване на хладилните системи и термопомпи, чиято технология е енергийно ефективна и Ви спестява много разходи.
  Професионалното и надеждно евакуиране е съществен етап преди пускане в експлоатация на всяка една хладилна или климатична система. Тази задача се осъществява от изключително точния уред за вакуум – testo 552.