Категория: CO, CO2 и утечки на газ

  • CO, CO2 и утечки на газ

    Въглеродният окис (CO) е газ без мирис, цвят и вкус, но е изключително отровен Той се отделя при недостатъчното изгаряне на вещества, съдържащи въглерод като петрол, газ и твърди горива. Токсичността на този газ налага необходимостта от непрекъснато следене концентрациите на СО, отделян в околната среда, вследствие на горивните процеси в промишлеността.
    Концентрациите на CO2 са индикация за качеството на въздуха в работните и жилищни помещения. Лошият въздух в помещенията, вследствие на високите концентрации на CO2 може да причини умора, липса на концентрация и дори да доведе до различни болести . Следователно концентрацията на CO2 не трябва да превишава 1,000 ppm. Стойности между 700 и 1,500 ppm се считат за оптимални.
    Уредите за измерване концентрациите на СО и СО2 в околната среда, както и газ-детекторите - уреди за откриване на утечки на газ съдействат за  предотвратяване на негативните последици за хората и оборудването.