Категория: Вибрации

  • Вибрации

    Уредите за вибрации дават възможност за контрол на вибрациите, на които е изложен човек по време на работа, в съответствие с изискванията за безопасност и оценката на риска. Глобал-Тест предлага предлага уреди за вибрации с отлични технически характеристики на фирма Casella.