Категория: pH и качество на мазнини

  • pH и качество на мазнини

    Уредите, измерващи  pH се използват основно в ХВП, но също и в химическата и фармацевтичната промишленост, където pH-стойността, играе ролята на индикатор при протичане на много химични и биохимични реакции. При производството на храни, стойностите на температурата и pH оказват влияние върху качеството на храната. С pH-метрите на Testo се определя pH- стойността на полу-твърди (месо, салами) и пластични (сирене, тесто, кремове) вещества, както и в течности (мляко, вода).
    Уредите за TPM (от английски -"Total Polar  Material"- общо поляризирани частици) се използват за проверка качеството на фритюрното олио..