Категория: Инструменти за индикация и настройка

  • Инструменти за индикация и настройка

    Инструментите за индикация и настройка конвертират аналоговия или цифров сигнал от измервателните уреди в информация, т.е. измерени стойности, които се визуализират на показващи инструменти.