Бранш: Вентилация и климатизация

  • Вентилация и климатизация

    Добрият микроклимат в помещенията се осигурява от добре настроената вентилационна и климатична системи. Тesto предлага подходящи уреди за консултанти, експерти и сервизни техници в областта на вентилацията и климатизацията. С тях може да отчитате параметри като скорост на въздушен поток, температура, влага, налягане, осветеност, излъчена топлина, степен на турболентност и CO² в работната среда!