Бранш: Работна среда

  • Работна среда

    Редовната проверка на качеството на въздуха в помещенията и нивото на комфорт на работното място дава възможност да се направи анализ на микроклимата и да се намали риска от наличие на нездравословна работна среда като се подобри работоспособността на служителите.