Бранш: Откриване на утечки

  • Откриване на утечки

    Газ-детекторите са уреди за откриване на утечки на газове в хладилни системи, термопомпи, в газопроводи, както и за проследяване на концентрациите на СО/ CO2 в околната среда, в следствие на горивните процеси. Газ-детекторите на Testo откриват навреме дори най-малките утечки, поради което предотвратяват негативните последици за хората и оборудването.