Бранш: Минна промишленост

  • Минна промишленост

    Минният сектор има пагубно влияние върху човешкото здраве, когато става въпрос за шум и прах на работното място. Глобал-Тест предлага широка гама от подходящи уреди за анализ на шума и праха на фирма Casella. Приложение в минната промишленост намират и много от радарните сензори на фирма VEGA.