Бранш: Хранително-вкусов сектор

  • Хранително-вкусов сектор

    Директивите на HACCP за хранително-вкусовия сектор са валидни за цял свят от години. HACCP създава правила за осигуряване безопасността на хранителните продукти и определянето на критичните контролни точки. Целта на системата е да не се допуска замърсяване и заразяване на храните. Най-голямата опасност се крие в недостатъчното охлаждане или загряване на хранителните продукти, както и в недобрата хигиена при различните технологични процеси. За целта е необходим мониторинг, който се осъществява със съответната измервателна апаратура, която също трябва да отговаря на изискванията НАССР..
    Именно в съответствие с базираната на HACCP програма за безопасност на храните са създадени и измервателните уреди на Тesto, предназначени за ХВП, за които компанията получава международно признат сертификат от HACCP Интернешънъл.
    Testo,  като световен производител на преносими и стационарни измервателни уреди с приложение в различни сектори на промишлеността, има изключително силни позиции в разработването на уреди за ХВП. Компанията създава уреди за измерване на различни величини като температура, pH, TPM, влага, и други.  Всички уреди на Testo за хранително-вкусовия сектор са компактни и проверени на практика. Всички та са в съответствие с директивите на HACCP и са сертифицирани, съгласно EN 13485, а всички дата логери отговарят на стандарта EN 12830