Бранш: Хладилни системи

  • Хладилни системи

    За да функционира оптимално хладилната система е необходимо да се проверява налягането, температурата, прегряването и преохлаждането на системата. Необходимо е също така системата да бъде херметизирана и проверявана за утечки.
    Testo предлага съвременни цифрови многофункционални уреди за пускане в експлоатация, поддръжка и обслужване на хладилните системи и термопомпи, чиято технология е енергийно ефективна и ви спестява много разходи.
    Професионалното и надеждно евакуиране е съществен етап преди пускане в експлоатация на всяка една хладилна или климатична система. Тази задача се осъществява от изключително точния уред за вакуум – testo 552.