Бранш: Фармация

  • Фармация

    За нуждите на фармацевтичната промишленост Глобал-Тест предлага дата логери и системи за мониторинг на температурата и влагата в хладилници и складови помещения при съхранението на лекарствени продукти, в съответствие със стандартите GxP- и 21 CFR Part 11.
    Дата логерите позволяват цялостно документиране, необходимо при осъществяване на качествен контрол. Дата логерите на Testo се отличават с  лесното си опериране, надеждност и сигурност на данните.
    При производството на фармацевтични продукти се използват и сензорите на VEGA, тъй като са надеждни и лесни за почистване..