Бранш: Дата логери и системи за мониторинг

  • Дата логери и системи за мониторинг

    Глобал-Тест предлага широка гама дата дата логери  и системи от дата логери за продължително измерване и цялостно документиране на температурата, влагата и барометричното налягане. Логерите са подходящи за осъществяване на мониторинг  в хладилни помещения, фризери, хладилни витрини, складове и при транспорт /в камиони/. Те регистрират и запаметяват стойности на температурата и влагата както с вътрешните си сензори, така и с помощта на външни сонди.