Бранш: Анализ на димни газове

  • Анализ на димни газове

    В следствие на горивните процеси се отделят димни газове, съдържащи CO2, кислород и сажди. Те замърсяват околната среда и вредят на човешкото здраве. Ето защо е от голямо значение да се оптимизира горивният процес и да се намалят вредните емисии..
    За тази цел се използват газ-анализаторите за димни газове на Testo. Те съдействат за пускане в експлоатация, настройка и оптимизиране на горивните системи. В зависимост от това дали се извършват измервания, свързани с настройката и оптимизирането на горивните процеси или пък се извършват  измервания свързани с опазване на околната среда, Глобал-Тест  предлагама широка гама газ-анализатори за анализ на димните газове. С помощта на газ-анализаторите се установява дали горивната система работи ефикасно и дали емисиите са в рамките на законовите максимални концентрации.
    За измерване на емисиите на корабните двигатели Testo предлага единственият преносим газ-анализатор в света, одобрен за използване на корабите, в съответствие с MARPOL Annex VI and NOx Technical Code 2008 - testo 350 MARITIME.